Rektorsråd

Rektorsråd leds av rektor och består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus, fakultetens prodekanus, förvaltningschefen, vicerektorer samt THS ordförande.

Rektorsråd är till stöd för rektor för hantering av strategiska frågor och andra övergripande frågor.
Möten i rektorsrådet hålls en gång i månaden.

Första raden från vänster: Katja Grillner, Mikael Östling, Sigbritt Karlsson, Annika Stensson
Trigell, Per Berglund
Andra raden från vänster: Göran Finnveden, Anna Wahl, Jan Gulliksen, Maria Bahrami,
Stefan Östlund, Anders Lundgren

Till sidans topp