Rektorsråd

Rektorsråd leds av rektor och består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus, fakultetens prodekanus, universitetsdirektören, vicerektorer samt THS ordförande.

Rektorsråd är till stöd för rektor för hantering av strategiska frågor och andra övergripande frågor.
Möten i rektorsrådet hålls en gång i månaden.

Januari 2020 Foto: Jann Lipka

Första raden från vänster:Kerstin Jacobsson, Mikael Östling, Sigbritt Karlsson, Stefan Östlund
Andra raden från vänster: Göran Finnveden, Sofia Ritzen, Anna Wahl, Elisabet Lövkvist, Leif Kari
Frånvarande: Anders Forsgren, Annika Stensson Trigell och Jan Gulliksen

Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-01-30