Rektorsråd

Rektorsråd leds av rektor och består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus, fakultetens prodekanus, universitetsdirektören, vicerektorer samt THS ordförande.

Rektorsråd är till stöd för rektor för hantering av strategiska frågor och andra övergripande frågor.
Möten i rektorsrådet hålls en gång i månaden.

Januari 2018 Foto: Jann Lipka

Första raden från vänster: Katja Grillner, Mikael Östling, Sigbritt Karlsson, Annika Stensson
Trigell, Per Berglund
Andra raden från vänster: Göran Finnveden, Anna Wahl, Jan Gulliksen, Maria Bahrami,
Stefan Östlund, Anders Lundgren

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-08-31