KTH:s skolor

KTH:s verksamhet är organiserad i skolor. Under dessa sorterar KTH:s institutioner, centrumbildningar och grundutbildningsprogram.

Dekaner

Arkitektur och samhällsbyggnad - Stellan Lundström
Bioteknologi - Amelie Eriksson Karlström
Kemivetenskap - Mikael Lindström
Datavetenskap och kommunikation - Jan Gulliksen
Elektro- och systemteknik - Stefan Östlund
Informations- och kommunikationsteknik - Jens Zander
Industriell teknik och management - Jan Wikander
Teknikvetenskap - Leif Kari
Teknik och hälsa - Hans Hebert
Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande - Mats Herder

Till sidans topp