Strategiskt råd

Strategiskt råd består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus och prodekanus, vicerektorer,
samtliga skolchefer, förvaltningschef, kommunikationsansvarig och två studeranderepresentanter.

Strategiskt råd behandlar KTH gemensamma frågor och fungerar som informations- och diskussionsforum. Möten i strategiskt råd hålls en gång i månaden.

Första raden från vänster: Katja Grillner, Mikael Östling, Sigbritt Karlsson, Annika Stensson Trigell,
Per Berglund
Andra raden från vänster: Göran Finnveden, Anna Wahl, Jan Gulliksen, Mikael Lindström,
Stefan Östlund, Muriel Beser Hugosson, Anders Lundgren
Tredje raden från vänster: Leif Kari,Elisabet Lövkvist, Sebastian Wahlqvist, Jens Zander, Åsa
Ankarcrona, Jan Wikander

Sigbritt Karlsson, rektor, ordförande
Mikael Östling, prorektor
Katja Grillner, fakultetens dekanus
Per Berglund, fakultetens prodekanus
Anders Lundgren, förvaltningschef
Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling
Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering
Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning
Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund
Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer
Muriel Beser Hugosson, skolchef för skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Mikael Lindström, skolchef för skolan för Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Jens Zander, skolchef för skolan för Elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Jan Wikander, skolchef för skolan för Industriell teknik och management (ITM)
Leif Kari, skolchef för skolan för Teknikvetenskap (SCI)
Sebastian Wahlqvist, studeranderepresentant
Jonathan Edin, studeranderepresentant
Åsa Ankarcrona, kommunikationschef
Jill Klackenberg, ledningskommunikatör (adjungerad)
Seija Natri, sekreterare, 08 - 790 70 59

E-post: seija@kth.se

Till sidans topp