Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen är en organisatorisk enhet till rektors förfogande som stöd för arbetet med central administration, planering, policyskapande, samordning, kvalitetskontroll, uppföljning och utvärdering. Universitetsförvaltningen ger även administrativt stöd till skolor/motsvarande.

Universitetsförvaltningen

  • skall vara ledningens rådgivare, handläggare och administrativa stöd i utförandet av KTH:s myndighetsuppdrag.
  • skall verka för en god rättsäkerhet när det gäller offentlighet och sekretess.
  • skall stärka samverkan mellan central nivå och verksamhetsnivå samt inom sig samverka mellan enheter och funktioner.
  • skall vara ett förvaltningsstöd till KTH:s ledning.
  • ansvarar för uppbyggande och organisation av KTH:s administration och infrastruktur.

Universitetsförvaltningen bistår KTH:s skolor/motsvarande genom att

  • vara rådgivare och sakkunnig i skolornas myndighetsutövande och arbete.
  • ge administrativt stöd i övergripande frågor rörande t ex personal, ekonomi, utbildning och infrastruktur.
  • utöva controllerfunktion.
  • vara rektors resursfördelare av ekonomiska resurser och infrastruktur till KTH:s skolor.

Avdelningar inom universitetsförvaltningen

Kontaktinformation samt utförlig beskrivning av respektive avdelning finns på KTH:s intranät.

Universitetsförvaltningens organisation (pptx 164 kB)   från 2018-01-01


Förvaltningschef: Anders Lundgren , tel 08-790 72 22

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-01-07