Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen är en organisatorisk enhet till rektors förfogande som stöd för arbetet med central administration, planering, policyskapande, samordning, kvalitetskontroll, uppföljning och utvärdering. UF ger även administrativt stöd till skolor/motsvarande.

Universitetsförvaltningen

  • skall vara ledningens rådgivare, handläggare och administrativa stöd i utförandet av KTH:s myndighetsuppdrag
  • skall verka för en god rättsäkerhet när det gäller offentlighet och sekretess
  • skall stärka samverkan mellan central nivå och verksamhetsnivå samt inom sig samverka mellan enheter och funktioner
  • skall vara ett förvaltningsstöd till KTH:s ledning
  • ansvarar för uppbyggande och organisation av KTH:s administration och infrastruktur

Universitetsförvaltningen bistår KTH:s skolor/motsvarande genom att

  • vara rådgivare och sakkunnig i skolornas myndighetsutövande och arbete
  • ge administrativt stöd i övergripande frågor rörande t ex personal, ekonomi, utbildning och infrastruktur
  • utöva controllerfunktion
  • vara rektors resursfördelare av ekonomiska resurser och infrastruktur till KTH:s skolor

Avdelningar inom universitetsförvaltningen

Kontaktinformation samt utförlig beskrivning om respektive avdelning finns på KTH intranät. Följ länken nedan.


 
Förvaltningschef: Anders Lundgren, tel 08-790 72 22
E-post:

Till sidans topp