Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är KTH:s högsta beslutande organ.Universitetsstyrelsen beslutar enligt högskoleförordningen i följande ärenden:

•viktigare frågor om högskolans organisation
•årsredovisning, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt
•åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter
•viktigare föreskrifter
•frågor i övrigt som är av principiell natur

Bakre raden från vänster: Hjalmar Brismar, Andrea de Giorgio, Vide Fernström Richter, Mats Williamson, Jacob Gramenius, Ola Asplund, Björn Palm, Anna Sandström
Första raden från vänster: Pia Sandvik, Sigbritt Karlsson, Ulf Ewaldsson, Christina Forsberg
Frånvarande: Bertil Andersson, Anna-Karin Tornberg, Pontus Gard

 

KTH:s styrelse 2017-05-01--2020-04-30

Ordförande


Ulf Ewaldsson

Rektor
Sigbritt Karlsson, professor

Allmänna ledamöter

Ulf Ewaldsson, ordförande, affärsområdeschef, Ericsson
Bertil Andersson, rektor, NTU
Ola Asplund, senior rådgivare, IF Metall
Christina Forsberg, GD, CSN
Jacob Gramenius, senior rådgivare, Transportstyrelsen
Anna Sandström, direktör forskningsrelationer, AstraZeneca
Pia Sandvik, VD, RISE Ab
Mats Williamson
 

Lärarledamöter

Hjalmar Brismar, professor
Björn Palm, professor
Anna-Karin Tornberg, professor

Studentledamöter t o m 2018-06-30

Maria Bahrami
Vide Fernström Richter


Doktorandledamot fr o m 2016-07-01

Andrea de Giorgio

Dessutom har de tre personalorganisationerna var sin ledamot med
närvaro- och yttranderätt.

Sekreterare

Seija Natri, Universitetsförvaltningen, tel 790 70 59.

E-post: seija@kth.se

Till sidans topp