Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är KTH:s högsta beslutande organ.

Universitetsstyrelsen beslutar enligt högskoleförordningen i följande ärenden:

  • viktigare frågor om högskolans organisation
  • årsredovisning, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt
  • åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter
  • viktigare föreskrifter
  • frågor i övrigt som är av principiell natur
Augusti 2019 (Styrelse med mandatperiod t.o.m. 2020-04-30) Foto: Jann Lipka

Bakre raden från vänster: Anna Sandström, Hjalmar Brismar, Jacob Gramenius,
Mats Williamson, Ola Asplund, Björn Palm, Emma Riese
Första raden från vänster: Emma Ingo, Bertil Andersson, Sigbritt Karlsson, Ulf Ewaldsson, Elisabet Lövkvist, Christina Forsberg
Frånvarande: Pia Sandvik, Anna-Karin Tornberg
 

KTH:s styrelse 2020-05-01--2023-04-30

Ordförande

Pia Sandvik

Sigbritt Karlsson, rektor

Allmänna ledamöter

Pia Sandvik, ordförande, VD RISE Ab
Bertil Andersson, rektor emeritus
Ola Asplund, seniorrådgivare, IF Metall
Christina Forsberg, GD, CSN
Bjarne Foss, Prorektor, NTNU
Jacob Gramenius, seniorrådgivare, Transportstyrelsen
Christian Levin, operativ chef, Traton
Anna Sandström, direktör forskningsrelationer, AstraZeneca

Lärarledamöter

Hjalmar Brismar, professor
Ulrica Edlund, professor
Nicole Kringos, professor

Studentledamöter t o m 2021-06-30

Charley Jönsson
Elisabet Lövkvist

Doktorandledamot fr o m 2020-07-01

Gloria Samosir

Dessutom har de tre personalorganisationerna var sin ledamot med
närvaro- och yttranderätt.

Sekreterare

Seija Natri, rektors kansli, tel 790 70 59.

E-post: seija@kth.se

Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-06-30