Till innehåll på sidan

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är KTH:s högsta beslutande organ och består av ordföranden, vice ordförande, rektor och 12 andra ledamöter.

Gruppfoto utomhus i grönska.
Augusti 2020. Sittande från vänster: Bertil Andersson, Sigbritt Karlsson, Pia Sandvik, Jacob Gramenius. Stående från vänster: Elisabet Lövkvist, Hjalmar Brismar, Anna Sandström, Charley Jönsson, Nicole Kringos, Ulrica Edlund, Christian Levin, Gloria Samosir. Frånvarande: Ola Asplund, Christina Forsberg, Bjarne Foss. Foto: Jann Lipka

Uppgifter

 Universitetsstyrelsen beslutar enligt högskoleförordningen i följande ärenden:

 • viktigare frågor om högskolans organisation
 • årsredovisning, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt
 • åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter
 • viktigare föreskrifter
 • frågor i övrigt som är av principiell vikt. Till dessa räknas bland annat övergripande förändringar av utbildningsutbudet, större organisationsförändringar, övergripande dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå och planeringsförutsättningar.

Sammansättning och mandatperiod

Universitetsstyrelsen vid KTH består av ordföranden, vice ordförande, rektor och 12 andra ledamöter. Ordföranden får inte vara anställd vid högskolan. Under mandatperioden 1 maj 2020 - 30 april 2023 utgörs universitetsstyrelsen av nedan personer.

Ordförande

Pia Sandvik
Pia Sandvik

Sigbritt Karlsson, rektor

Allmänna ledamöter

 • Pia Sandvik, ordförande, VD RISE Ab
 • Bertil Andersson, rektor emeritus
 • Ola Asplund, seniorrådgivare, IF Metall
 • Christina Forsberg, GD, CSN
 • Bjarne Foss, Professor, NTNU
 • Jacob Gramenius, seniorrådgivare, Transportstyrelsen
 • Christian Levin, VD Scania
 • Anna Sandström, direktör forskningsrelationer, AstraZeneca

Lärarledamöter

 • Hjalmar Brismar, professor
 • Ulrica Edlund, professor
 • Nicole Kringos, professor

Studentledamöter

 • Teodor Elmfeldt
 • Charley Jönsson
 • Mohammad Abuasbeh

Arbetstagarrepresentanter

Tre personalorganisationer har var sin ledamot med
närvaro- och yttranderätt.

 • Reine Bergström, SACO
 • Susanna Elfving Blomster, ST
 • Vakant, SEKO
Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-28