Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är KTH:s högsta beslutande organ.Universitetsstyrelsen beslutar enligt högskoleförordningen i följande ärenden:

•viktigare frågor om högskolans organisation
•årsredovisning, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt
•åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter
•viktigare föreskrifter
•frågor i övrigt som är av principiell natur

Augusti 2019 Foto: Jann Lipka

Bakre raden från vänster: Anna Sandström, Hjalmar Brismar, Jacob Gramenius,
Mats Williamson, Ola Asplund, Björn Palm, Emma Riese
Första raden från vänster: Emma Ingo, Bertil Andersson, Sigbritt Karlsson, Ulf Ewaldsson, Elisabet Lövkvist, Christina Forsberg

Frånvarande: Pia Sandvik, Anna-Karin Tornberg
 

KTH:s styrelse 2017-05-01--2020-04-30

Ordförande


Ulf Ewaldsson

Rektor
Sigbritt Karlsson, professor

Allmänna ledamöter

Ulf Ewaldsson, ordförande
Bertil Andersson
Ola Asplund, senior rådgivare, IF Metall
Christina Forsberg, GD, CSN
Jacob Gramenius, senior rådgivare, Transportstyrelsen
Anna Sandström, direktör forskningsrelationer, AstraZeneca
Pia Sandvik, VD, RISE Ab
Mats Williamson
 

Lärarledamöter

Hjalmar Brismar, professor
Björn Palm, professor
Anna-Karin Tornberg, professor

Studentledamöter t o m 2020-06-30

Elisabet Lövkvist
Emma Ingo
Doktorandledamot fr o m 2019-07-01

Emma Riese

Dessutom har de tre personalorganisationerna var sin ledamot med
närvaro- och yttranderätt.

Sekreterare

Seija Natri, Universitetsförvaltningen, tel 790 70 59.

E-post: seija@kth.se

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-08-31