Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är ett forum för diskussion och beredning av utbildningsfrågor.

Sammansättning

Utbildningsnämnden består av vicerektor med ansvar för utbildning (ordförande), en vice ordförande och sju andra ledamöter som har anställning tillsvidare som professor, lektor eller adjunkt samt tre ledamöter som representerar studenterna.

Leif Kari, vicerektor med ansvar för utbildning, ordförande

Sofia Ritzén, prodekanus, vice ordförande

Christina Divne

Lena Gumaelius

Maria Håkansson

Elling Jacobsen

Anna Jerbrant

Joakim Lilliesköld

Gunnar Tibert

samt tre studentrepresentanter

Sekreterare: Karin Almgren

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-09-13