Till innehåll på sidan

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är KTH:s organ för beredning av övergripande utbildningsfrågor.

Gruppfoto på utbildningsnämnden.
KTH:s Utbildningsnämnd med ordförande Leif Kari längst till vänster.

Uppgifter

Utbildningsnämnden är ett forum för diskussion och beredning av KTH-övergripande utbildningsfrågor.

Sammansättning och mandatperiod

Utbildningsnämnden består av elva ledamöter:

  • vicerektor med ansvar för utbildning (ordförande),
  • dekanus (vice ordförande),
  • sju ledamöter som har anställning tillsvidare som professor, lektor eller adjunkt samt
  • tre ledamöter som representerar studenterna.

Under mandatperioden 1 juli 2019 – 31 december 2023 (förlängd enligt rektorsbeslut) utgörs utbildningsnämnden av nedanstående personer.

Ordförande

Vice ordförande

Sofia Ritzén
Sofia Ritzén
dekanus/professor, dekanus, professor 087909182

Ledamöter

Maria Håkansson
Maria Håkansson
prefekt, universitetslektor 087909280
Kristina Edström
Kristina Edström
universitetslektor 087906134
Joakim Lilliesköld
Joakim Lilliesköld
programledare, universitetslektor 087906869

Studentrepresentanter

Katarina Lindmark, chef för utbildningsinflytande (THS), utbildning@ths.kth.se

Maja Rosén, chef för utbildningsinflytande (THS), utbildning@ths.kth.se

Ugne Miniotaite, doktorandrepresentant (THS), edu@dr.kth.se

Operativa utskott

 Utbildningsnämnden har tre utskott av mer operativ karaktär:

  • Grundutbildningsutskottet (GU)
  • Forskarutbildningsutskottet (FU)
  • Utbildningsadministrativa utskottet (UU)
Innehållsansvarig:Anna Carlstedt
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-08