Till innehåll på sidan

Initiativ att stödja

Tillsammans utvecklar vi framtiden

Sigbritt Karlsson

KTH har en ledande position internationellt både som utbildare av framtidens ingenjörer och arkitekter och som forskningsinstitution. Digitalisering, energi, livsvetenskap, medicinteknik samt kemi- och materialvetenskap är några av de forskningsområden där vi är framgångsrika.

Genom framsynta tillämpningar skapar vi nya förutsättningar för människor i deras vardag samtidigt som vi söker lösningar på de alltmer komplexa utmaningar samhället står inför. Det ingår i vårt samhällsansvar. Men vi behöver din hjälp. Ofta är det nya idéer och oväntade initiativ som kan skapa bärkraftiga lösningar. Men för att dessa ska bli verklighet och lyckas krävs finansiering eller en driven partner. Här behöver vi din hjälp.

Vi vet att det som leder oss och samhället framåt är en inspirerande och samtidigt effektiv samverkan med externa parter, näringsliv, myndigheter och andra organisationer. Detta växelspel mellan KTH och omvärlden är en lång och central tradition med målet att stärka Sveriges konkurrenskraft och utveckling som kunskapsnation.

Tillsammans med dig kan vi bygga framtidens hållbara samhälle. 

Sigbritt Karlsson, rektor KTH

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-01-20