Till innehåll på sidan

Nu skräddarsyr KTH nya material som ska ersätta plast

KTH har en helt unik position inom forskning och utveckling av nya material som i närtid har potential att ersätta dagens plastmaterial. En kraftsamling av dagens kunskap ska göra verklighet av en helt biobaserad, nedbrytbar/återvinningsbar livsmedelsförpackning inom fem år. Utan att göra avkall på materialets prestanda

Eva Malmström Jonsson, professor i Ytbehandlingsteknik

Hittills har försöken att ersätta oljebaserade plaster handlat om att efterlikna plastens egenskaper genom en komplicerad kombination av material och processer. I ett nytt projekt har KTHs forskare vänt på tankesättet till att istället utgå från unika egenskaper hos biomassa. Här finns enskilda kemiska egenskaper som kan utnyttjas för att skräddarsy material med rätt egenskaper för att på bred front kunna ersätta dagens plastmaterial.

Mer innovativt angreppssätt

KTHs angreppssätt är mycket mer utmanande men samtidigt betydligt mer innovativt. Dessutom rymmer forskningen på KTH redan flera av de individuella kompetenserna för att kunna ta denna väg till framgång. Här finns hela kedjan av djup kemisk kunskap till goda kontakter med bland annat skogsindustri och förpackningsindustri som söker nya tillämpningar av sina produkter.

Andra försök att använda biomassa som råvara har resulterat i komplicerade kemiska processer som är kostsamma att skala upp industriellt och inte erbjuder god materialhushållning. Här behövs innovativa genvägar för att förverkliga morgondagens hållbara produktion. Genvägar som kräver den omfattande kompetens och bredd inom biobaserade material som gör KTH unikt.

Nu inleds därför ett nytt arbete för att skapa en ny och hållbar förpackning baserad på biobaserade material. Behovet av en miljöeffektiv och nedbrytbar/återvinningsbar engångsförpackning är stort, men i dag finns inte den teknologin tillgänglig annat än i laboratorium. Med hjälp av tillräckliga resurser hoppas KTH nå målet redan inom fem år.

KTH har en unik möjlighet där en samordning av dagens kunskap och kompetens kan leda till en framskjuten position inom tillverkningen av morgondagens material.

KTHs initiativ

Vi vill knyta samman vår världsledande kedja av kompetens inom kemi, oljebaserade polymerer och biobaserade material för att skräddarsy nya material som kan ersätta dagens plastmaterial.

Därför KTH

KTH:s forskning inom kemi, bioteknologi och hälsa spänner över ett brett spektrum från cell- och molekylnivå till komplexa system. Här finns Institutionen för Fiber- och Polymerteknologi (FPT) som är en av de största institutionerna av sitt slag i Europa. Den breda kompetensen har resulterat i flera spännande tillämpningar. FPT har utvecklat en metod för att återvinna textilier, tagit fram nya material baserade på gluten och även ett genomskinligt trämaterial som själv kan reglera in- och utsläpp av värme.

Hur når vi målen?

Vi behöver medel för att utveckla en multidisciplinär organisation som binder samman de unika kompetenser som finns inom KTH. I nästa steg behövs även medel för att bygga upp en infrastruktur för att utveckla nya processmetoder för tillverkning av unika material. Efter en femårsperiod kan vi vara framme vid resultat som kan bli basen i en ny nedbrytbar/återvinningbar livsmedelsförpackning för industriell produktion.

Nyckelpersoner

Minna Hakkarainen, professor i polymerteknologi

Mikael Hedenqvist, professor i Polymera material

Eva Malmström Jonsson, professor i Ytbehandlingsteknik 

Alla finns vid Institutionen för fiber- och polymerteknologi.

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-07-14