Till innehåll på sidan

Prisbelönad läxhjälp kan lyfta mattekunskaperna hos hela landets elever

Mattecoach på nätet har sedan 2009 hjälpt fler än 50 000 grundskole- och gymnasieelever att vässa sina kunskaper i matematik. Idén föddes vid KTH och här har även den unika plattformen utvecklats. Nu vill vi ta nästa steg för att öppna tjänsten för hela landet, och utveckla ett nytt AI-stöd för att kunna hjälpa fler.

Få liknande satsningar har visat sådan framgång som Mattecoach på nätet. Hittills har fler än 50 000 elever fått läxhjälp av tjänstens coacher som alla är matematiklärarstudenter. Initiativtagaren till tjänsten fick priset som en av Europas mest innovativa lärare 2010 för starten av Mattecoach på nätet. 

Mattecoach på nätet har sedan starten följts av forskare vid KTH som använt den för att utveckla bättre metoder för det nätbaserade lärandet. I dag drivs projektet med mattecoacher vid Linköpings universitet. Även Aston University i Birmingham har skapat en engelskspråkig version av Mattecoach på nätet baserat på den svenska modellen.

Nå alla Sveriges elever

Tidigare finansierades Mattecoach på nätet av de kommuner som frivilligt anslutit sig till tjänsten. Genom avtal fick respektive kommuns elever då fri tillgång till läxhjälpstjänsten. Nu vill vi kraftigt öka spridningen så att Mattecoach på nätet når alla Sveriges elever. Vi är övertygade om att detta kan stärka elevernas mattekunskaper och i en förlängning leda till att fler får behörighet till högre studier, särskilt elever från socialt utsatta områden. En starkare finansiering ger oss även möjligheten att skapa en forskningsmiljö kring tjänsten med målet att vidareutveckla pedagogiken kring det nätbaserade lärandet. Vi vill bland annat utveckla ett AI-stöd till coacherna som kan öka effektiviteten i varje nytt samtal.

Ger fördjupad förståelse

Plattformen är utvecklad för att vara enkel och lösningsorienterad. När en elev loggar in på tjänsten berättar de vilken kurs och vilket sorts problem de behöver hjälp med. Därefter matchas de mot en ledig coach. Tillsammans delar coachen och eleven en digital whiteboard med chattfunktion som är särskilt utvecklad för att stödja lärandet. Här kan de diskutera de uppgifter som eleven behöver hjälp med och nå fram till en fördjupad förståelse.  

Ett genomsnittligt samtal pågår under cirka 50 minuter och eftersom samtalet sker genom text och digital whiteboard kan en coach genomföra cirka fyra-fem olika samtal parallellt. Coacherna är alla matematiklärarstudenter som dessutom har genomgått en särskild högskoleutbildning i handledning via internet där både teori och praktik ingår.

Mattecoach på nätet startade 2009 i samarbete mellan KTH, Stockholms stad och Microsoft. Utvecklingen av plattformen har skett i samverkan med företaget Midroc. I dag är cirka tio kommuner anslutna till tjänster och under 2018 genomfördes cirka 6 600 läxhjälpssamtal. Mattecoach på nätet är tillgänglig på alla plattformar även om tjänsten fungerar bäst på en lite större skärm.

Nyckelpersoner

Stefan Stenbom, forskare och utbildningsansvarig i nätbaserad utbildning KTH, som belönades med priset som en av Europas mest innovativa lärare 2010 för starten av Mattecoach på nätet. 

KTH:s initiativ

Vi vill utveckla läxhjälpstjänsten Mattecoach på nätet så att den når alla svenska grundskole- och gymnasieelever i landets kommuner – helt gratis. Dessutom vill vi skapa en forskningsmiljö kring tjänsten för att vidareutveckla pedagogiken kring det nätbaserade lärandet. Vi ser även hur maskininlärning kan användas i tjänsten för att automatisera och effektivisera delar av coachernas arbete.

Därför KTH

Idén till Mattecoach på nätet föddes på KTH 2009 vid enheten för digitalt lärande. Det är den plats där forskning och beprövad erfarenhet om digitala medier och lärande möts. Bland annat driver vi tillsammans med stiftelsen Berättarministeriet ett forskningsprojekt om hur digital storytelling kan stärka ungas lärande. Vi utvecklar kunskap och designar digitala plattformar, nätbaserade kurser och video som stöd för utbildning och lärande. Vid enheten bedrivs forskning och utveckling samt utbildning och handledning.

Hur når vi målen?

I dag bemannas Mattecoach på nätet främst av högskolestudenter vid Linköpings universitet. Vi vill rekrytera cirka 100–150 fler coacher, bland annat från KTH, för att kunna erbjuda tjänsten till hela Sverige. Vi vill även rekrytera två doktorander som både kan ansvara för driften av tjänsten, utbildning av nya coacher och bedriva självständig forskning med plattformen som utgångspunkt.

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-07-06