Till innehåll på sidan

Så levereras cellgiftet direkt i cancertumören

KTH är världsledande inom forskning och utveckling av mikro- och nanoteknik. Nu kan tekniken användas för att göra morgondagens cancerbehandlingar effektivare och med färre biverkningar. En fjärrstyrd läkemedelskapsel i miniatyrformat ska göra behandlingen möjlig.

Niclas Roxhed, docent i medicintekniska mikro- och nanosystem

Det finns ett stort behov av möjligheten att leverera läkemedel med större precision – helst direkt i ett drabbat organ. Nya sätt att ge läkemedel lokalt i kroppen kan drastiskt förbättra möjligheten att behandla de svåra sjukdomar, till exempel hjärntumörer, som inte kan botas i dag.

Minskade biverkningar

Forskare vid KTH ska utveckla en ny form av extremt små läkemedelskapslar som kan skickas in i kroppen för att lämna en koncentrerad dos cellgift direkt vid en tumör. Kapslarna styrs med hjälp av ultraljud. Den målstyrda behandlingen kan ge bättre resultat och dessutom minska bieffekterna och de risker som är kopplade till behandling med starka läkemedel.

Kapslarna är tunna som hårstrån och guidas med hjälp av mikrokateterteknik hela vägen till en cancertumör i till exempel hjärnan, levern eller lungorna. Organ som är för riskabla att nå med andra metoder. Väl på plats kan läkemedelskapseln ge regelbundna doser av ett läkemedel under en längre tid. Något som öppnar för långvariga behandlingar utan att patienten tvingas genomgå upprepade ingrepp.

Plåster som levererar medicin

KTH har de senaste åren utvecklat flera tillämpningar inom medicinteknik från den starka forskningen inom mikro- och nanoteknik. Bland annat mikronålsplåster som levererar läkemedel genom huden eller mäter blodsockernivån hos diabetespatienter. I samarbete med amerikanska MIT har forskarna även utvecklat en sväljbar kapsel som kan ersätta dagens insulinsprutor.

KTH:s initiativ

KTH vill utveckla extremt små läkemedelskapslar som aktiveras på kommando genom externa signaler. Dessa kapslar kan levereras till alla platser i kroppen tack vare en unik teknik för vaskulär mikrokateterinjektion för att leverera riktade behandlingar till drabbade organ och svåråtkomliga delar av kroppen. Nu vill vi utveckla och verifiera denna världsunika möjlighet till fjärrstyrd läkemedelsleverans till kroppens alla organ.

Därför KTH

KTH är världsledande inom utvecklingen av mikro- och nanosystem för medicinska tillämpningar. Tillsammans med Karolinska Institutet och Region Stockholm har vi grundat forskningscentret MedtechLabs med en infrastruktur för experimentell medicinteknisk forskning. Här samarbetar forskare och läkare med att validera nya tekniker som svarar på relevanta medicinska behov i sjukvården.

KTH är i dag ledande inom utvecklingen av mikro- och nanoteknik för medicinska tillämpningar, och flera uppfinningar används redan på sjukhus runt om i världen.

Hur når vi målen?

Utvecklingen av de nya kapslarna har redan inletts och nu behövs kompletterande finansiering för forskning, analys och tester av konceptet. Redan om två år kan kapslarna valideras i en djurmodell och efter ytterligare två år kan kliniska tester inledas i människa. Satsningen beräknas löpa under fem till sju år. En postdoktor har anställts med kunskaper inom biokemi, specifikt kring cancertumörer. Ytterligare tvärvetenskaplig kompetens krävs för att skapa det team som kan ta utvecklingen i mål.

Nyckelpersoner

Niclas Roxhed, docent i medicintekniska mikro- och nanosystem på KTH.

Göran Stemme, professor i mikro- och nanoteknik, KTH.

Staffan Holmin, professor i klinisk neuroimaging vid Karolinska Institutet.

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-07-07