Till innehåll på sidan

Spindeltråd ger kraftfullare och effektivare cancerbehandlingar

Effektivare och billigare cancerbehandlingar är resultatet när forskare tar spindeltråd till hjälp för att efterlikna immunförsvaret. KTH är ensamma i världen om en metod att tillverka spindeltråd som också har en biologisk funktion.

My Hedhammar, professor i bioteknologi

Att använda antikroppar i kampen mot cancer är bland de mest effektiva metoderna som finns. Antikropparna punktmarkerar cancercellerna vilket hjälper immunförsvaret att ta sig an sjukdomen. Men behandlingarna är kortvariga och mycket kostsamma. Forskare vid KTH utvecklar därför en metod som kan förlänga behandlingens effekt samtidigt som den kan kontrolleras bättre. Metoden härmar immunförsvarets sätt att angripa en främmande cell med hjälp av spindeltråd. Spindeltråden är elastisk och består av samma sorts molekyler som redan finns i kroppen. När antikropparna fästs vid en bit spindeltråd kan de fås att samverka på ett sätt som kickstartar immunförsvaret.

Eftersom ensamma antikroppar bryts ner inom några timmar och det i jämförelse tar veckor för spindeltråden att brytas ner, möjliggör metoden betydligt mer effektiva, långvariga och billiga behandlingar. Dessutom blir antikropsbehandlingar tillgängliga för långt fler patienter jämfört med idag. Metoden har ytterligare en fördel framför ett ensamt angrepp av immunförsvaret. Cancercellerna kan nämligen anpassa sig efter immunceller, men inte efter spindeltråd. Det ökar immunförsvarets förmåga att angripa både solida tumörer och de cancerformer som cirkulerar i kroppen.

KTH:s initiativ

Vi har en unik metod för att göra dagens antikroppsbehandlingar mot cancer kraftfullare och mer effektiva. Genom att använda spindeltråd som leveransmetod av antikroppar kan behandlingarna bli betydligt mer långvariga, kostnadseffektiva och tillgängliga för långt fler patienter jämfört med i dag.

Därför KTH

Här krävs ett starkt multidisciplinärt samarbete för att lyckas. I dag arbetar tre olika forskargrupper på KTH med projektet, alla tre mycket framstående inom sina fält. De har även ett väl etablerat samarbete med den kliniska forskningen vid Karolinska Institutet. KTH är i dag ensamma i världen om att kunna tillverka spindeltråd med biologiska funktioner.

Hur når vi målen?

KTH har redan i dag rätt infrastruktur tillgänglig. Nu behövs medel till cirka fyra forskare, några mer seniora och några på doktorandnivå. Projektet står i dag med pågående cellförsök som kan vara klara om cirka ett år. Då kan arbetet med prekliniska studier inledas. Försöken fokuseras på olika former av leukemi, blodcancer, och ska vidareutvecklas för att fungera även på andra typer av cancer.

Nyckelpersoner

My Hedhammar, professor i bioteknologi, har uppfunnit den unika metoden att tillverka spindeltråd med biologiska egenskaper.

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-07-07