Till innehåll på sidan

Steget före hackaren vid nästa IT-angrepp

KTH Ethical Hacking Lab är en kraftfull insats för att stärka IT-säkerheten i samhället. Här satsas särskilt inom de utsatta områdena energisystem, autonoma fordon och smarta hus. Målet är en rejäl förstärkning av vårt IT-försvar mot hot och angrepp.

Vid KTH Ethical Hacking Lab ska studenter och forskare ta sig an befintliga eller kommande system och produkter genom att tänka som en hacker. Ett angreppssätt som gör det lättare att hitta säkerhetshål och skydda IT-system. Att tänka som en hacker gör det möjligt att vara steget före vid nästa IT-angrepp.

Här gör forskarna praktiska utvärderingar av informationssäkerheten i datornätverk och produkter. Ett effektivt försvar mot IT-angrepp kräver en omfattande kännedom om en angripares möjligheter och en insikt i olika produkters och systems uppbyggnad.

Eftertraktade studenter

Området kallas etisk hackning, eller ethical hacking. KTH var bland de första i landet att utveckla kurser i etiskt hackande. Här lär sig studenterna olika typer av verktyg och angreppssätt för att aktivt attackera en IT-infrastruktur eller ett IT-system. Kunskaperna gör dem oerhört eftertraktade i alla delar av samhället. Området ses som vitalt för att stärka samhällets försvar mot de hot och brister som kommer med en genomgripande digitalisering. KTH har utvecklat metoder för att hitta säkerhetsluckor i företag och myndigheters datornätverk, men även i tekniska vardagsprodukter.

Samhällskritiska områden

Nu tas nästa steg för att stärka den ledande forsknings- och utbildningsmiljön KTH Ethical Hacking Lab. Detta kan bli avgörande för att höja säkerheten inom framtidens energisystem, autonoma fordon och intelligent fastighetsstyrning. Områdena är valda eftersom de är kritiska för samhällets funktion. Dessutom är de områden som växer mycket snabbt tack vare samhällets digitalisering, robotisering och automatisering.

KTH Ethical Hacking Lab är ett viktigt steg framåt för att stärka säkerheten och tryggheten i morgondagens samhälle genom en riktad forskning och utbildning.

Nyckelpersoner

Robert Lagerström, docent (IT-säkerhet, hotmodellering, smarta städer, smarta bilar)

Pontus Johnson, professor (penetrationstestning, cyberförsvar)

Mathias Ekstedt, professor (attacksimulering, kritisk infrastruktur)

Alla vid KTH Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap (EECS)

KTH:s initiativ

Vi vill bygga vidare på den stark forsknings- och utbildningsmiljön KTH Ethical Hacking Lab för att stärka samhällets IT-säkerhet. Nu behöver vi ytterligare finansiering för att utveckla metoder och verktyg inom fälten energisystem, autonoma fordon och intelligent fastighetsstyrning.

Därför KTH

Sverige är bland de världsledande inom digitalisering och innovation. Redan i dag finns kurser i det avgörande området etisk hackning på KTH. Här utbildas även framtidens cybersoldater på uppdrag av Försvarsmakten. Inom ramen för det europeiska forskningsprojektet EnergyShield tar vi fram nya IT-säkerhetsverktyg som ska säkra elnät och energiföretag i Europa. Här finns en unik kompetens som tillsammans med ett nära samarbete med företag och myndigheter kan leda vägen till en bättre IT-säkerhet.

Hur når vi målen?

KTH Ethical Hacking Lab är redan i dag en växande forsknings- och utvecklingsmiljö vid KTH. Samtidigt ser vi ett växande behovet av ytterligare kunskap. Därför behöver vi finansiering för en riktad satsning på ytterligare infrastruktur, flera postdoktorer och doktorander, samt en långsiktig tillgång till forskningsingenjörer. Tillsammans kan vi göra skillnad för att stärka Sveriges position som IT-nation i form av ett säkrare och tryggare samhälle.

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-07-07