Satsning på matematisk forskning

Som en del av Brummer & Partners samhällsengagemang stöds en matematikprofessur på KTH med totalt 15,5 miljoner över fem år.

Patrik Brummer och Sandra Di Rocco, professor och prefekt vid KTH:s matematiska institution.

Forskningsstödet möjliggör för KTH att inrätta en professur i matematik med inriktning mot analys av komplexa data, ett för Sverige delvis nytt forskningsfält. Med Brummer & Partners stöd skapas förutsättningar framåt för den matematiska forskningen i Sverige. Förutsättningslös grundforskning är viktig för matematikens utveckling i Sverige.

Den finansiering som finns tillgänglig i Sverige idag för grundforskning inom matematik räcker inte till, menar Sandra Di Rocco, professor och prefekt vid KTH:s matematiska institution. Sverige som forskningsnation men också exportland kommer att halka efter om inte mer resurser läggs på matematikforskning. Andra länder har redan insett detta, och en brittisk rapport från 2012 visar på den ekonomiska nyttan av grundläggande matematikforskning, säger hon.

Vi ser det som vårt gemensamma ansvar att skapa förutsättningar framåt för den matematiska forskningen i Sverige.

Samarbetet sträcker sig över minst fem år och innebär totalt 15,5 miljoner. Den vetenskapliga inriktningen är initierad av KTH och sker helt oberoende från Brummer & Partners.

Läs mer:

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2016-11-30