Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny teknik förbättrar precisionen för framtidens cancerbehandlingar

Trots bättre förebyggande åtgärder, som exempelvis screenings och nya behandlingar, så ökar antalet personer som dör av cancer. Cancer är en så pass heterogen sjukdom att det med dagens metoder för diagnos inte går att avgöra vilka patienter som skulle behöva en mer riktad eller aggressiv behandling för att undvika återfall eller utveckling av metastaser. På KTH arbetar My Hedhammar och hennes forskargrupp med att utveckla vävnadsmodeller baserade på mänskliga celler. Dessa modeller kan inte bara möjliggöra skräddarsydda behandlingar utan också effektivisera utvecklingen av riktade behandlingar.

My Hedhammar håller i en burk med spindeltråd

Teknikdriven forskning för medicinska tillämpningar

Vi står på tröskeln till en ny era inom medicinsk behandling där individanpassad vård, så kallad precisionsmedicin, är en nyckelfaktor. Det finns idag många olika cancerbehandlingar, men det saknas metoder för att matcha rätt behandling för varje individ. Användandet av individanpassade behandlingar bromsas till stor del av bristen på tillförlitliga modeller för att testa och utvärdera behandlingar. För att göra processen effektivare, billigare och mer pålitlig finns det ett stort behov av att utveckla relevanta modeller och teknologier.

Skräddarsy den mest effektiva behandlingen

Med hjälp av avancerad teknik och samarbete över olika discipliner har forskare på KTH potentialen att öka överlevnadschanserna för svårt sjuka cancerpatienter över hela världen. My Hedhammar och hennes forskargrupp arbetar med att utveckla vävnadsmodeller baserade på mänskliga celler, så kallade in vitro modeller.

Inspirationen kommer från naturens starkaste material – spindeltråd – för att ge en biologisk byggnadsställning för celler och därigenom skapa en vävnadsliknande struktur. Vävnadsmodellerna efterliknar mänskliga förhållanden och kan användas för att utveckla och testa nya behandlingsmetoder för cancer på ett effektivt och pålitligt sätt.

Genom att skapa vävnadsmodeller av patienters tumörer, som tarm- eller bröstcancer, kan många olika behandlingsalternativ testas utanför kroppen. När en framgångsrik behandling har identifierats tillämpas den på patienten. Detta möjliggör att en riktad och kraftfull behandling kan användas direkt för de patienter som annars riskerar utveckla dödliga metastaster, medans det räcker med skonsammare behandling för andra. Denna utveckling skulle vara ett enormt framsteg som inte bara kan rädda liv utan också minska lidandet och kostnaderna inom sjukvården.

”KTH har möjlighet att ta en ledande roll genom att tillämpa teknik för att utveckla framtidens individanpassade behandlingar”

My Hedhammar, professor i bioteknologi 

Center för teknologier som möjliggör läkemedelsutveckling

För att kunna snabba på utvecklingen och kunna ta fram nya, individanpassade och banbrytande behandlingar finns behov av ny teknologi och bättre koordinering mellan de olika forskningsområdena som ligger till grund för läkemedelsutveckling. Ett nytt center på KTH skulle fungera som en bro mellan akademi, klinik och läkemedelsbranschen och möjliggöra att existerande kunskap kan appliceras för specifika medicinska behov.

My Hedhammar

My Hedhammar

My Hedhammar  är professor i bioteknologi vid KTH. My har en bakgrund inom både proteinvetenskap och material- och teknikutveckling för medicinska tillämpningar. De senaste åren har hon varit del av flera nationella samt internationella tvärvetenskapliga projekt med fokus på utveckling av vävnadsmodeller. Hennes forskning har påvisat ett stort behov av både nya teknologier och bättre koordinering mellan de olika metoderna som ligger till grund för precisionsmedicin.

Vill du veta mer? Kontakta oss på Development Office