Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ett ledande tekniskt universitet för en hållbar samhällsutveckling

Sedan 1827 har KTH vuxit till att bli ett framstående internationellt universitet som samlar studenter, forskare och lärare från hela världen. Som ledande tekniskt universitet spelar KTH en viktig roll för samhället genom att bidra med framstående utbildning, oberoende forskning och nyskapande innovationer.

KTH borggård

KTH i siffror

  • På KTH studerar 14 000 heltidsstudenter. 35 procent är kvinnor och 2 300 är internationella studenter. Vi har 175 000 alumner i 100 länder.

  • KTH är ett forskningstungt universitet, två tredjedelar (67,2 %) av de totala medlen är för forskning. Extern finansiering står för mer än hälften av forskningsfinansieringen.

  • KTH bedriver framstående grundforskning och tillämpad forskning, vi rankas just nu på plats 73 bland 1 500 universitet världen över i QS World University Rankings.

  • KTH rankas på plats 97 enligt The Times Higher Education World University Rankings 2024.

Många av de stora framtidsfrågorna kräver tekniska innovationer, till exempel klimatutmaningarna, den långsiktiga energiförsörjningen eller samhällets säkerhet. Samtidigt finns, kanske mer än någonsin, behov av ett ansvarsfullt förhållningssätt till teknisk utveckling och av att kombinera tekniska landvinningar med en fördjupad förståelse för hur dessa kan komma att omsättas i samhällsförändringar.

Studenter på borggården

Utbildning för framtiden

Med stark akademisk expertis och pedagogisk förnyelse utbildar KTH en bredd av ingenjörer, arkitekter, lärare och forskare som ska kunna leda omställningen till en hållbar och jämställd värld. Universitetet har nästan 100 program som lockar cirka 17 000 studenter globalt. Genom samarbeten med näringsliv och samhälle, ges studenter möjlighet att ta sig an verkliga problem och våra interaktiva och experimentella lärmiljöer utvecklar ett praktiskt yrkeskunnande och nytänkande.

Forskning i framkant

KTH bedriver framstående grundforskning och tillämpad forskning, vi rankas på topp 100 bland 1 500 universitet världen över i QS World University Rankings. Våra forskningsstrukturer möjliggör tvärvetenskapliga och externa samarbeten som bidrar till ny kunskap samt nya teknologier, produkter och tjänster. Tillsammans och i samverkan med vårt växande nätverk, driver vi innovation- och kunskapsutvecklingen framåt.