Till innehåll på sidan

Ditt stöd är viktigt

På KTH är vi stolta över vår goda och långa tradition av samverkan med det omgivande samhället och näringslivet.

I snart 200 år har KTH-alumner skapat och lett framgångsrika internationella företag, bedrivit forskning i världsklass, skapat teknikomvälvande innovationer och undervisat ingenjörer i framkant. Det är genom dialog och samarbete med en engagerad omvärld KTH har bidragit till framväxten och utvecklingen av det moderna Sverige.

Sverige och världen står inför stora samhällsutmaningar – utmaningar där nya tekniska landvinningar och nya generationer av välutbildade studenter kommer att spela en avgörande roll för att finna morgondagens lösningar. På KTH ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att mycket aktivt anta utmaningarna och att ständigt driva samhälls- och teknikutvecklingen framåt.

Tillsammans med dig kan vi åstadkomma mer – oavsett om det handlar om att förverkliga nya forskningsprojekt, att utveckla vår studentmiljö eller att ge nya möjligheter till våra studenter och forskare. Det är med ditt stöd och ditt engagemang vi verkligen kan göra skillnad.

Rektor Sigbritt Karlsson

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-02-20