KTH:s rådgivande kommitté för fundraising

KTH:s rådgivande kommitté för fundraising är en extern grupp som med sitt ambassadörsskap bistår KTH i relationsbyggande och agerar vägledande i frågor som rör fundraisingverksamheten.

Leif Östling, ordförande för KTH:s rådgivande kommitté för fundraising

Anders Sundström, fd ordförande Kooperativa förbundet och Folksam 

Håkan Mogren, fd koncernchef Astra

Lars Pettersson, styrelseledamot bland andra AB-industrivärden och Husqvarna  

Maria Rankka, vd Brunswick

Peje Emilsson, entreprenör och grundare av Kreab, Demoskop, Kunskapsskolan och Silver Life

Peter Thelin, delägare, Brummer & Partner, vd Carve Capital

Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson

Stefan Persson, ordförande H&M 

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-01-22