Stöd forskning kring covid-19

Vattenprov förvarnar en andra våg

KTH har börjat utveckla en metod för att mäta och följa pandemins utveckling i hela städer genom att analysera avloppsvatten. Genom att spåra viruset i avloppet kan forskarna snabbare få en bild av hur smittspridningen utvecklas hos miljoner människor. Förhoppningen är att forskarna ska kunna upptäcka nya vågor av pandemin i god tid så att åtgärder kan sättas in snabbare.

Du är välkommen att donera till projektet via bankgiro 5194-8727 alt Swish 123 629 82 51. Det är viktigt att du märker betalningen med COVID-vatten för att det skall gå till rätt projekt.

Läs mer om första steget mot coronavarnare taget

Om projektet i media: Forskarna har hittat covid-19 i Stockholms avloppsvatten, DN 2020-05-05

Testmetod för covid-19

Forskare på KTH har inlett utvecklingen av en effektiv så kallad serologisk metod för att säkerställa om individer haft sjukdomen covid-19. Bra tester av den här typen ger ett säkrare beslutsunderlag för att avgöra vilka personer som kan återgå till arbetet utan att föra smitta vidare, vilket är av särskild vikt för personer som arbetar inom sjuk- och äldrevård.

Du är välkommen att donera till projektet via bankgiro 5194-8727 alt Swish 123 629 82 51. Det är viktigt att du märker betalningen med COVID-19 testmetod för att det skall gå till rätt projekt.

Läs mer om projektet

Om projektet i media: KTH forskare positiva till tidiga resultat i antikroppstester, DN 2020-05-04

Kontakt

Du kan även kontakta Philip von Segebaden, chef för Development Office på phvs@kth.se

Innehållsansvarig:Alexandra Leyton
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-05-20