Till innehåll på sidan

Stöd forskning kring covid-19

Blodprovsteknik möjliggör testning i hemmet

Blodprovsteknik utvecklad vid KTH möjliggör för patienter att på ett säkert sätt ta blodprov på sig själva i hemmet. På detta sätt slipper man åka till ett sjukhus för att lämna blod och därmed kan risken för smittspridning minimeras. Tekniken kan på sikt även ha stor potential för bred, kostnadseffektiv användning för anställda i näringslivet. Själva provtagningen går till på samma sätt som när en diabetiker genomför blodsockermätning med hjälp av ett fingerstick. Sedan skickas detta prov via posten till ett laboratorium som analyserar det.

Du är välkommen att donera till projektet via bankgiro (KTH Research Fund) 5565-0790 alternativt Swish 123 172 69 00. Det är viktigt att du märker betalningen med COVID-hemtestning för att det skall gå till rätt projekt.

Läs mer om projektet kring blodprovtagning

Vattenprover visar en andra våg

Forskare på KTH visar att coronaviruset under de senaste veckorna fördubblats i Stockholms avloppsvatten.

– Min tolkning är att den här senaste ökningen definitivt handlar om ett ökat antal smittade personer i samhället. Det blir intressant att se på resultaten nästa vecka om trenden fortsätter, och antalet fall av covid-19 fortsätter att öka, säger professor Cecilia Williams på SciLifeLab.

Avloppsvatten kan avslöja virushalten långt tidigare än vanliga tester eftersom vattnet kan spåras i avföring innan sjuka har börjat visa symptom.

Forskarna samarbetar med experter på avloppsvattenbaserad epidemiologi i flera andra länder, bland andra Italien och Spanien. Projektet drivs av KTH och SciLifeLab i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall och Värmdö kommun och stöds av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Du är välkommen att donera till projektet via bankgiro (KTH Research Fund) 5565-0790 alternativt Swish 123 172 69 00. Det är viktigt att du märker betalningen med COVID-vatten för att det skall gå till rätt projekt.

Avloppsvatten visar stor ökning av covid-19 i Stockholm

Läs mer om första steget mot coronavarnare taget

Forskarna har hittat covid-19 i Stockholms avloppsvatten, DN 2020-05-05

DN 2020-10-05 Avloppsvatten visar att coronaviruset ökar kraftigt i Stockholm

Testmetod för covid-19

Forskare på KTH har inlett utvecklingen av en effektiv så kallad serologisk metod för att säkerställa om individer haft sjukdomen covid-19. Bra tester av den här typen ger ett säkrare beslutsunderlag för att avgöra vilka personer som kan återgå till arbetet utan att föra smitta vidare, vilket är av särskild vikt för personer som arbetar inom sjuk- och äldrevård.

Du är välkommen att donera till projektet via bankgiro (KTH Research Fund) 5565-0790 alternativt Swish 123 172 69 00. Det är viktigt att du märker betalningen med COVID-19 testmetod för att det skall gå till rätt projekt.

Läs mer om projektet

Om projektet i media: KTH forskare positiva till tidiga resultat i antikroppstester, DN 2020-05-04

Kontakt

Du kan även kontakta Philip von Segebaden, chef för Development Office på phvs@kth.se

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-02-03