Till innehåll på sidan

Tidigare rektor Janne Carlsson in memoriam

Under mer än trettio år vid KTH, varav de sista elva som rektor, gjorde professor Janne Carlsson betydande insatser för att utveckla och internationalisera svenskt akademiskt liv och ledarskap. När han avgick som rektor hedrade KTH:s universitetsstyrelse Janne Carlssons insatser genom att bilda en insamlingsstiftelse för akademiskt ledarskap.

Janne Carlsson läste teknisk fysik och doktorerade i hållfasthetslära. När han blev professor byggde han upp forskning på institutionen för hållfasthetslära.

När Janne Carlsson slutade som rektor 1998 initierade KTH:s styrelse en insamlingsstiftelse som sedan dess årligen har delat ut Janne Carlssons stipendium för akademiskt ledarskap. Insamlingsstiftelsen vill uppmuntra och inspirera personer inom den svenska akademiska världen att utveckla sitt ledarskap.

Vill du vara med och hedra Janne Carlssons minne märk minnesgåvan ”Janne Carlssons insamlingsstiftelse” BG 145-3752.

För dig som bor utomlands och vill ge en minnesgåva.

Account holder: Kungliga Tekniska Högskolan. IBAN Account Number: SE0450000000058111012977 S.W.I.F.T/BIC Adress: ESSESESS

Tack för att du bidrar till den fortsatta utvecklingen av det akademiska ledarskapet!

Vid frågor om minnegåvor kontakta Philip von Segebaden på phvs@kth.se

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-11-19