Till innehåll på sidan

Tentamensvakt på KTH

Tentamensvakt som arbetar under pågående tentamen.

Tentamensvakt på KTH

Som tentamensvakt på KTH har du en mycket viktig arbetsuppgift. Du medverkar till att examination genomförs rättssäkert och att KTH:s tentamensregler följs. Examination av studenter är en av KTH:s viktigaste uppgifter, och kvaliteten i examinationen är av största vikt för trovärdigheten i de betyg och examina KTH utfärdar.

När du arbetar som tentamensvakt är din huvudsakliga uppgift att hålla ordning, kontrollera och övervaka studenterna under tentamenstillfället. Tentamenstillfällen genomförs i lokaler på alla KTH:s campus som finns på Valhallavägen, Kista, Södertälje och Flemingsberg.

Din anställning som tentamensvakt på KTH

Som tentamensvakt på KTH har du en s k intermittent anställning. Det innebär att du anställs vid varje enskilt tillfälle (vaktuppdrag) och får ekonomisk ersättning per timme. Hur mycket man får arbeta som tentamensvakt är varierande, du blir erbjuden arbete när behov finns. Det innebär att du kommer att erbjudas enstaka, kortvariga anställningstillfällen.

Aktuell timersättning för tentamensvakter finner du här .

Läs personalpolicyn och uppförandekoden som gäller för alla medarbetare på KTH:

KTH:s personalpolicy

KTH:s uppförandekod

Utbildning för tentamensvakter

För att bli tentamensvakt på KTH krävs det att du har genomgått den grundläggande tentamensvaktsutbildningen. Detta sker efter att du har ansökt via utlyst platsannons som sker med jämna mellanrum för rekrytering av nya tentavakter.

Kontakt:

tentamensvaktsutbildning@kth.se