Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbeta som Tentamensvakt på KTH

Som tentamensvakt på KTH har du en mycket viktig arbetsuppgift. Du medverkar till att examination genomförs rättssäkert och att KTH:s tentamensregler följs. Examination av studenter är en av KTH:s viktigaste uppgifter, och kvaliteten i examinationen är av största vikt för trovärdigheten i de betyg och examina KTH utfärdar.

Tentamensvakt som arbetar under pågående tentamen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

När du arbetar som tentamensvakt är din huvudsakliga uppgift att hålla ordning, kontrollera och övervaka studenterna under tentamenstillfället. Tentamenstillfällen genomförs i lokaler på alla KTH:s campus som finns på Valhallavägen, Kista, Södertälje och Flemingsberg.

Rekrytering av tentamensvakter

Rekrytering av tentamensvakter sköts av Personalavdelningen. För att arbeta som tentamensvakt behöver man söka tjänsten när vi annonserar efter nya tentamensvakter.

När man blivit rekryterad att arbeta som tentamensvakt går man en obligatorisk grundutbildning. Därefter får man gå ett läropass då man går bredvid en erfaren tentamensvakt för att lära sig hur arbetet går till i praktiken.

Vad gäller vid anställning som tentamensvakt på KTH?

Som tentamensvakt på KTH har du en så kallad intermittent anställning. Det innebär att du anställs vid varje enskilt tillfälle (vaktuppdrag) och får ekonomisk ersättning per timme. Hur mycket man får arbeta som tentamensvakt är varierande, du blir erbjuden arbete när behov finns. Det innebär att du kommer att erbjudas enstaka, kortvariga anställningstillfällen.

Aktuell timersättning

Aktuell timersättning för tentamensvakter vid KTH .

Kontakt

tentamensvaktsutbildning@kth.se