Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad är en av tio skolor på KTH. Hos oss arbetar ca 700 personer och vi har ca 3 000 studenter. Vi har en unik bredd på ämnesutbudet där vi utbildar och forskar om framtidens samhälle, om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas. Hur man skapar goda livsmiljöer för människor och samtidigt tar hänsyn till miljö, energi, ekonomi och sociala faktorer. Vi är stolta över de goda kontakter vi har med näringsliv och andra aktörer i omvärlden.

Ämnesområde

Arkitekturteknik

Ämnesbeskrivning

Ämnet syftar till att värdera och utveckla förhållandet mellan teknik, arkitektonisk gestaltning och arkitekturpraktik. Ämnet fördjupar förståelsen för de digitala verktygens liksom de interdisciplinära metodernas betydelse för samarbete och tillverkningsteknik. Av särskild betydelse för ämnesområdet är utvecklingen av nya metoder och teorier i undervisningen av teknik till blivande arkitekter.

Arbetsuppgifter

Den sökande förväntas utveckla en stark pedagogisk hållning i undervisningen av teknik till blivande arkitekter, och även bygga upp en forskning kring arkitekturteknik och pedagogik. Tjänsten innebär en möjlighet att utveckla och testa nya undervisningsmodeller och på så sätt bidra till det växande internationella forskningsfältet inom ämnet. Anställningen avser medverkan i såväl forskning som undervisning inom ämnesområdet på grundläggande och avancerad nivå inom arkitekturprogrammet samt handledning och undervisning inom forskarutbildningen. Förutom praktisk undervisning innebär detta bland annat examinators- och kursansvar och pedagogiskt utvecklingsarbete. Forskarrollen innebär att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsprojekt, genom forskningsansökningar och med hjälp av externa medel, samt att leda och utveckla forskning såväl inom ämnesområdet som i samarbete med övriga inriktningar inom ämnet arkitektur. Både inom forskning och undervisning kan anställningen innefatta administrativa uppdrag och ledningsuppdrag.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
  • visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

  1. Det är av högsta betydelse att den sökande har

 vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering i för ämnesområdet adekvata tidskrifter och böcker, konferensdeltagande, etablering av forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.

pedagogisk erfarenhet och skicklighet inom ämnesområdet

förmåga att koppla forskning till undervisning och därigenom utveckla ämnet

att den sökande är kommunikativ, arbetar strukturerat, är kvalitetsmedveten, självständig och har en god samarbetsförmåga

 

  1. Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

en masterexamen inom arkitektur, byggvetenskap eller likvärdigt ämnesområde.

förmåga att initiera och driva forskningsprojekt samt att erhålla externa medel

förmåga till samarbete och upprättande av nationella samt internationella nätverk

dokumenterad förmåga till samverkan med det omgivande samhället, som t ex näringsliv, kommuner och civilsamhälle

förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete

 

  • Det är även av betydelse att den sökande har

 

erfarenhet, skicklighet och förståelse av konstnärlig och gestaltande verksamhet.

skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

uppvisat administrativ skicklighet

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2016-0155
Kontakt
  • Anders Karlström/Professor, 08-7909263
  • Helena Mattsson/Prefekt, 08-7906061
  • Leif Brodersen/Universitetslektor, 08-7908528
Publicerat 2017-03-23
Sista ansökningsdag 2017-05-09

Tillbaka till lediga jobb

Till sidans topp