Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad är en av tio skolor på KTH. Hos oss arbetar ca 700 personer och vi har ca 3 000 studenter. Vi har en unik bredd på ämnesutbudet där vi utbildar och forskar om framtidens samhälle, om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas. Hur man skapar goda livsmiljöer för människor och samtidigt tar hänsyn till miljö, energi, ekonomi och sociala faktorer. Vi är stolta över de goda kontakter vi har med näringsliv och andra aktörer i omvärlden.

Ämnesområde

Arkitektur med inriktning mot teori och metod

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar studier och utveckling av de teorier och metoder som används inom forskning, utvecklingsarbete och gestaltning i arkitekturämnet. Det innefattar olika perspektiv på arkitektur som arkitekturteknik, gestaltning, stadsbyggnad, arkitekturhistoria och kritiska studier i arkitektur. Vidare innefattar det tvärvetenskapliga perspektiv på arkitekturforskning som inbegriper såväl humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga forskningsmetoder som konstnärliga och designbaserade.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser medverkan i såväl forskning som undervisning på grundläggande och avancerad nivå inom arkitekturprogrammet samt handledning och undervisning inom forskarutbildningsprogrammet arkitektur. Arbetsuppgifterna innefattar även utveckling av den praktikbaserade forskningen och kopplingen mellan gestaltning och kritiska studier. Förutom praktisk undervisning innebär detta bland annat examinators- och kursansvar och pedagogiskt utvecklingsarbete. Forskarrollen innebär att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsprojekt, genom forskningsansökningar och med hjälp av externa medel, samt att leda och utveckla forskning såväl inom ämnesområdet som i samarbete med övriga inriktningar inom ämnet arkitektur. Både inom forskning och undervisning kan anställningen innefatta administrativa uppdrag och ledningsuppdrag.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 • visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Av högsta betydelse är att den sökande har

 • vetenskaplig erfarenhet och skicklighet inom arkitekturämnet brett och i ämnesområdet specifikt. Denna ska vara visad genom vetenskaplig publicering i för ämnesområdet adekvata tidskrifter och böcker, konferensdeltagande, etablering av forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
 • pedagogisk skicklighet och erfarenhet från undervisning på grundläggande/avancerad nivå i arkitekturämnet
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning på forskarnivå i arkitekturämnet

 Av näst högsta betydelse är att den sökande har

 • erfarenhet av praktikbaserad forskning
 • förmåga att utveckla ämnet genom koppling mellan forskning och utbildning
 • förmåga till samarbete och upprättande av nationella samt internationella kontakter
 • förmåga att initiera och driva forskningsprojekt samt att erhålla externa medel
 • att den sökande är kommunikativ, arbetar strukturerat, är kvalitetsmedveten, självgående och har en god samarbetsförmåga

Det är även av betydelse att den sökande har

 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet
 • har erfarenhet av konstnärlig och gestaltande verksamhet
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete
 • uppvisat administrativ förmåga

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2016-0156
Kontakt
 • Anders Karlström, professor, Tel: 08-790 92 63
 • Helena Mattsson, prefekt/lektor, Tel: 08-790 60 61
Publicerat 2017-03-14
Sista ansökningsdag 2017-05-08

Tillbaka till lediga jobb

Till sidans topp