Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemivetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Skolan för kemivetenskap omfattar områdena kemi, kemiteknik samt fiber- och polymerteknologi. Skolans verksamhet innefattar såväl grund- som tillämpad kemivetenskaplig forskning för en hållbar utveckling genom vetenskaplig excellens. Många forskningsaktiviteter är tvärdisciplinära och spänner från kemivetenskap till materialvetenskap, energiteknik, miljövetenskap, biokemi, biologi och medicin. Skolan ansvarar för civilingenjörsutbildningen i teknisk kemi, högskoleingenjörsutbildningen i kemiteknik och tekniskt basår samt för tre engelskspråkiga mastersprogram, kemiteknik för energi och miljö, makromolekylära material och molekylär vetenskap och teknik. Vi medverkar även med kurser i civilingenjörsprogrammen energi och miljö, materialdesign och bioteknik.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställning till projekt om lipiders ytkemi vid gränsytor.

Forskningen täcker många aspekter av molekylers beteende vid gränsytor, och hur deras konformation och adsorption påverkar interaktioner. I detta sammanhang har det tidigare förekommit omfattande studier av friktionsmekanismer på nanonivå (nanotribologi) samt biomolekyler beteende vid gränsskikt. De primära verktygen är AFM (atomkraftsmikroskopi) och VSFS (vibrationsspektroskopi) och anläggningarna i detta avseende är oöverträffade inom Europa.

Projektbeskrivning

Målet är att förstå ytorienteringen av förgrenade fettsyror och andra lipider som finns på ytan av hår, ull och hud. Orsaken till den ovanliga struktur och den exakta platsen i monolagret av dessa (enantiomeriskt rena) förgreningar är fortfarande föremål för mycket debatt. En fysikalisk jämförelse av egenskaperna hos sådana fettsyror med deras oförgrenade analoger, och i blandade monolager som emulerar biologiska kompositioner, föreslås. Genom en mångfacetterad strategi som omfattar icke-linjär ytspektroskopi, Langmuir Blodgett filmstudier och atomkraftsmikroskopi, är förhoppningen att 1) en omfattande förståelse av filmbildande egenskaper hos biomolekyler kommer att uppnås 2) denna kunskap kommer att ge nyckeln till att förstå exakt vilken roll dessa molekyler spelar i det yttre skyddande lagret av biofibrer hos däggdjur, vilket potentiellt skulle kunna inkludera biostatiska egenskaper, hydrofobicitet, filmfluiditet och friktions/vidhäftningsegenskaper.

Placering: Avdelningen för yt- och korrosionsvetenskap, Institutionen för kemi, skolan för kemivetenskap, KTH.

Kvalifikationer

En magisterexamen i kemi, kemiteknik, fysik eller en närstående disciplin krävs. Dokumenterad kunskap i fysikalisk kemi eller yt- och kolloidkemi är en särskild merit såsom tidigare erfarenhet av forskning inom ett ytkemiskt laboratorium. Sökande bör ha god kommunikationsförmåga på engelska, kunna arbeta självständigt såväl som i grupp, och kunna ta egna initiativ. Projektet är till största del av experimentell natur och därmed kommer goda laborativa/instrumentala färdigheter betraktas som meriterande.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer K-2015-0738
Kontakt
  • Mark Rutland, Tel: 08-790 9914, E-mail: mark@kth.se
Publicerat 2015-12-10
Sista ansökningsdag 2016-01-31

Tillbaka till lediga jobb

Till sidans topp