Till innehåll på sidan

Postdoktor Stipendiat i Organ-on-chips, neutrala system

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Arbetsplatsen

Forskningen vid Division of Micro and Nanosystems (MST) fokuserar på mikroelektromekaniska system (MEMS) och dess tillämpningar inom medicin (MedMEMS), bioteknik (BioMEMS), optisk (OptoMEMS) och radiofrekvens (RFMEMS). Institutionens personal består av ~ 45 fakultetsmedlemmar, forskare och doktorander som bidrar till en hög professionell standard och en öppen forskningsmiljö. Personalen har en mångkulturell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Institutionen är internationellt väletablerad, har många forskningssamarbeten världen över och är involverad i flera europeiska och nationella projekt. För mer information, se Avdelningen för mikro- och nanosystem | KTH

Detta stipendium kommer att genomföras i forskningsgruppen Herland www.herlandlab.com  vid MST (KTH) och AIMES Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences aimes.se/  vid Karolinska Institute.

Projektbeskrivning


Det postdoktorala stipendiet (1 + 1 år) kommer att genomföras av det Wallenberg-finansierade projektet: Organs-on-Chips for Translational Research in Brain Disease. Detta projekt kommer att fokusera på medfödda metabolismfel hos barn och kombinerar neurala modeller med realtidsavkänning av neuralfunktion, barriärfunktion och metabolisk aktivitet. Konventionell cellodling såväl som mikrofluidik Organ-on-Chip-metoder kommer att tillämpas. Post doc-stipendiet kommer att fokusera på att utveckla sensorer i Brain-on-Chip-system. Sensortyperna inkluderar passiva elektroder för barriär- och yttre fältpotentialavkänning och aktiva biosensorer för metaboliter. Stipendiaten kommer att arbeta nära samarbete med stamcellsforskare i Herlandlaboratoriet och kliniska forskare vid Karolinska sjukhuset

Kvalifikationer

Krav,

Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen ,och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Sökanden måste inneha (eller snart inneha) sin doktorsexamen inom elektronik, bioteknik, medicinteknik eller neurovetenskap som erhållits senast tre år före anställning. Kandidaten måste ha betydande erfarenhet av forskning och en utmärkt publikationslista. Minst en första författarpublikation är ett krav. Specialisering inom elektrofysiologi, neurobiologi samt mikrofluidik är mycket uppskattat.

Sökanden ska ha en enastående akademisk meritlista och väl utvecklade analytiska och problemlösande färdigheter. Vi letar efter en starkt motiverad person som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt krävs.

För mer information om gruppen besök www.herlandlab.com

Ansökan

Du skickar din stipendieansökan via mail till rekrytering@eecs.kth.se  Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast 2021-03-15. Märk din ansökan med diarienummer J-2021-0304.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Curriculum vitae
  • Personligt brev (innehållande beskrivning av tidigare erfarenheter inom det vetenskapliga området och motivering till varför du har intresse av detta uppdrag)
  • Researcher statement (max 2 sidor)
  • Kontaktuppgifter till tre referenser

Observera att det är ett stipendium, inte en anställning, som du ansöker om.

Om stipendiet/stipendierna

Period: 2021-2022 samt eventuell förlängning 1 år till

Omfattning: heltid, 100%
Antal stipendiater som söks:1-2 kandidater

Stipendium ersättning: 29 000 kr/ månaden

Ort: Stockholm

Kontakt

Om du har frågor angående stipendiet eller projektbeskrivningen kontakta Professor Anna Herland på aherland@kth.se

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.