Postdoktor (stipendium) inom tidsupplöst ARPES och kvantmaterial

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

KTH Teknikvetenskap bedriver frontlinjeforskning inom ett brett fält, från forskning inom grundläggande ämnen som fysik och matematik, till teknisk mekanik med tillämpningar inom bland annat flygteknik och fordonsteknik. Skolan driver och utvecklar civilingenjörsutbildningarna teknisk fysik och farkostteknik, liksom utbildningsprogrammet Öppen ingång, kandidatprogrammet Simuleringsteknik och virtuell design och ett flertal masterprogram

Projektbeskrivning

Vi söker en synnerligen motiverad postdoc för att genomföra experimentell forskning vid avdelningen för Material- och nanofysik, KTH Kista Campus. Centralt för forskningsprojektet är studier av dynamiska processer som uppträder under extremt korta tidsperioder, ner till femtosekundskalan (10-15 s). I din forskning kommer du utgöra en del av en forskargrupp som undersöker ultrasnabba övergångstillstånd i kvantmaterial med hjälp av en nyutvecklad tids och vinkelupplöst fotoemissionsspektrometer (ARPES). Med ARPES kommer den elektroniska bandstrukturen hos kvantmaterial kartläggas omedelbart efter ultrakorta elektroniska och/eller strukturella excitationer. Det nya instrumentet är baserat på en HHG-laserkälla med hög repetitionshastighet (> 500 kHz). HHG-källan levererar fotonenergier från 10,8 eV till bortom 25 eV vid en energiupplösning bättre än 20 meV. Kombinationen av hög temporal-, energi- och momentumupplösning möjliggör en unikt detaljerad bild av dynamiska processer vilket tidigare inte var experimentellt uppnåbart. Forskningsämnen av särskilt intresse inkluderar dynamik hos charge density waves, tryckinducerade övergångar och konformationer, samt starkt drivna fasövergångar. Forskningen kommer utföras i samverkan med Sveriges enda instrument för tidsupplöst elektronmikroskopi (UEM). UEM utrustningen är inom samma forskargrupp. Förutom laserbaserad ARPES har projektet dedikerat tillträde till strålröret Veritas vid synkrotronen MAX IV. Projektet stöds av en stark teorigrupp på KTH/Nordita.

Din forskning kommer att omfatta tidsupplöst ARPES, HHG, ickelinjär optik, femtosekundslasrar, och synkrotronljusstudier. Stipendiet och projektet finansieras genom ett bidrag för infrastruktur av nationell betydelse från Knut- och Alice Wallenbergstiftelsen.

Kvalifikationer

Den sökande bör ha en doktorsexamen i experimentell fysik eller motsvarande examen och visat vetenskaplig excellens i publicerade arbeten i vetenskapliga tidskrifter. Forskningserfarenhet med kvantmaterial, femtosekundslasrar, HHG, ARPES, och/eller tidsupplöst spektroskopi är centralt för positionen. Den sökande bör ha god kommunikationsförmåga samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift, då han/hon kommer att presentera forskningsresultat vid prestigefulla konferenser och tidskrifter. Sökande skall vara starkt motiverad för postdoktorala studier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys samt uppvisa god samarbets- och kommunikationsförmåga. Utvärderingen kommer att baseras på forskningserfarenhet samt hur väl den sökande uppfyller ovanstående kvalifikationer.

För att vara behörig till stipendiet ska sökande disputerat inom de senaste 5 åren.

Ansökan

Du skickar din stipendieansökan via mail till scholarshipapplication@sci.kth.se  Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast 2019-03-04. Märk din ansökan med diarienummer S-2019-0078.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Curriculum Vitae
  • Publikationslista
  • PhD diplom och betygsutdrag (översatta till svenska eller engelska)
  • Personligt brev med en beskrivning av sökandens forskningserfarenhet inom experimentellt arbete relevant för ultrasnabb elektronmikroskopi.
  • Namn och kontaktinformation till tre referenser.

Observera att det är ett stipendium, inte en anställning, som du ansöker om.

Övrigt

Period: 1 år med möjlighet till 1 års förlängning

Omfattning: Heltid
Antal stipendiater som söks: 1

Stipendium ersättning: Enligt överenskommelse

Ort: Kista

Kontakt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

  1. Frågor angående positionen kan ställas direkt till:

Jonas Weissenrieder, lektor

Tel: +46(0)8 790 41 33, Email: jonas@kth.se

  1. Oscar Tjernberg, professor

Tel: +46(0)8 790 41 58, Email: oscar@kth.se