Möt våra stipendiater

Ta del av de projekt som fått medel från KTH Opportunities Fund.

KTH Alumni Advisory Board beslutar om fördelning av medel och bedömer ansökningarna utifrån:

  • Kvalitativa kriterier som innovation, kreativitet, tvärvetenskap och/eller samarbete samt påverkan på KTH och våra studenter
  • Visibilitet (genomslagskraft)
  • Eventuella spin-off-effekter

Vi delar projektens framgångar med er under årets gång och projekten sköter vårt konto på Instagram under en vecka var. Följ oss gärna på både Facebook och Instagram för mer information om vad som pågår, både inom fonden och även KTH Alumni i stort.

Till sidans topp