Ansök om stöd från KTH Opportunities Fund

Alla studenter och forskarstuderande på KTH kan söka medel från KTH Opportunities Fund. Medel delas vanligtvis ut två gånger per år till studentinitiativ och projekt som bidrar till ökad kvalitet i utbildningen och som berikar studietiden. Nästa ansökningsperiod sker under våren 2018.

Hur söker jag?

1. Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten (pdf 247 kB)  

2. Skriv under, scanna och skicka in din ansökan till kth-opportunities@kth.se

Att tänka på:

 • Alla ansökningar måste undertecknas av en akademisk handledare på KTH eller av ordförande/vice ordförande från THS. Ett skriftligt referensbrev är inte obligatoriskt men meriterande.
 • Om din ansökan gäller studier, forskning eller projekt vid annan akademisk institution än KTH behöver ett inbjudningsbrev bifogas ansökningsblanketten.
 • KTH Opportunities Fund beviljar inte medel till start-ups.
 • Ditt projekt måste starta efter det att vi har tagit ett beslut om vilka projekt som blir beviljade medel. Det sker oftast ca 8 veckor efter sista ansökningsdag. Vi beviljar aldrig medel till projekt som redan genomförts.
 • Glöm inte att själv skriva under din ansökan!
 • Högsta belopp som kan beviljas är 50 000. Var dock noga med att motivera alla kostnader och redovisa en detaljerad budget med alla kostnader i din ansökan. Ansökningar där totalbeloppet anses vara orimligt högt för projektets karaktär avslås helt.
 • Var noga med att beskriva i din ansökan hur ditt projekt gynnar KTH och vilka effekter det kommer ha för dig, framtida studenter, forskning eller studiemiljön på KTH.
 • Frågor? Mejla oss på kth-opportunities@kth.se

Vem bestämmer?

KTH Alumni Advisory Board beslutar om fördelning av medel. I KTH Alumni Advisory Board sitter KTH:s prorektor och andra representanter från KTH:s ledning, representanter från THS och alumner från näringslivet. KTH AAB rekommenderar ansökningar till KTH:s Rektor.

KTH Alumni Advisory Board bedömer ansökningarna utifrån:

 • Kvalitativa kriterier som innovation, kreativitet, tvärvetenskap och/eller samarbete samt påverkan på KTH och våra studenter
 • Visibilitet (genomslagskraft)
 • Eventuella spin-off-effekter

Vill du ha inspiration? Upptäck andra projekt som fått stöd från KTH Opportunities Fund

Till sidans topp