Ansök om stöd från KTH Opportunities Fund

Alla studenter och forskarstuderande på KTH kan söka medel från KTH Opportunities Fund. Medel delas vanligtvis ut en gång per år till studentinitiativ och projekt som bidrar till ökad kvalitet i utbildningen och som berikar studietiden. 2019 års ansökningsperiod sker mellan 18 februari och 15 april.

Hur söker jag?

1. Ladda ner och fyll i ansökningsformuläret

(Länken är aktiv mellan 18 februari och 15 april 2019.)

2. Skriv under, scanna och skicka in din ansökan med tillhörande bilagor i ett samlat pdf

(Länken är aktiv mellan 18 februari och 15 april 2019.)

Att tänka på:

 • Alla ansökningar måste undertecknas av en akademisk handledare på KTH eller av ordförande/vice ordförande från THS. Ett skriftligt referensbrev är inte obligatoriskt men meriterande.
 • Om din ansökan gäller studier, forskning eller projekt vid annan akademisk institution än KTH behöver ett inbjudningsbrev bifogas ansökningsblanketten.
 • KTH Opportunities Fund beviljar inte medel till start-ups.
 • Ditt projekt måste starta efter det att vi har tagit ett beslut om vilka projekt som blir beviljade medel. Det sker oftast ca 6 veckor efter sista ansökningsdag. Vi beviljar aldrig medel till projekt som redan genomförts.
 • Glöm inte att själv skriva under din ansökan!
 • Högsta belopp som kan beviljas är 50 000. Var dock noga med att motivera alla kostnader och redovisa en detaljerad budget med alla kostnader i din ansökan. Ansökningar där totalbeloppet anses vara orimligt högt för projektets karaktär avslås helt.
 • Var noga med att beskriva i din ansökan hur ditt projekt gynnar KTH och vilka effekter det kommer ha för dig, framtida studenter, forskning eller studiemiljön på KTH.
 • Frågor? Mejla oss på opportunities@kth.se

Vem bestämmer?

KTH Alumni Advisory Board beslutar om fördelning av medel. I KTH Alumni Advisory Board sitter KTH:s prorektor och andra representanter från KTH:s ledning, representanter från THS och alumner från näringslivet. KTH AAB rekommenderar ansökningar till KTH:s Rektor.

KTH Alumni Advisory Board bedömer ansökningarna utifrån:

 • Kvalitativa kriterier som innovation, kreativitet, tvärvetenskap och/eller samarbete samt påverkan på KTH och våra studenter
 • Visibilitet (genomslagskraft)
 • Eventuella spin-off-effekter
Till sidans topp