Skip to main content

Nina Wormbs med flera i debattartikel om klimatkunskap och handling i ETC

Bild: Fredrik Sandberg / TT
Published Apr 17, 2018

"I vanliga fall upplever människor obehag när en handling inte harmonierar med en intention, men om vi lyckas motivera det för oss själva kan vi leva med glappet. Ta flygandet. Det fortsätter att öka trots en ökad medvetenhet om klimathotet och flygets klimatpåverkan."

Läsa hela artikeln Nu måste klimatkunskap omsättas i handling på ETC:s hemsida.

Page responsible:history@abe.kth.se
Belongs to: Division of History of Science, Technology and Environment
Last changed: Apr 17, 2018