Skip to main content

Slutrapport Vägar till mångfunktionella landskap

Published Apr 26, 2018

Slutrapporten i det av Naturvårdsverket finansierade projektet Vägar till mångfunktionella landskap är nu färdig. Projektet löpte från 2016 till 2017, under ledning av Sverker Sörlin på avdelningen.

Rapporten kan laddas ner här (pdf 1.3 MB) !

Page responsible:history@abe.kth.se
Belongs to: Division of History of Science, Technology and Environment
Last changed: Apr 26, 2018