Sverker Sörlin i intervju i Weekendavisen

Published Mar 15, 2019

"Klimapolitik. Netop på et tidspunkt, hvor klimakrisen kalder på velkoordineret internationalt samarbejde, vinder en indadskuende nationalisme og populisme frem verden over. Er der ensammenhæng? Og hvordan tackles dette paradoks? Den svenske klimahistoriker Sverker Sörlin har et bud."

Intervjun i sin helhet finns här! (pdf 858 kB)

Page responsible:history@abe.kth.se
Belongs to: Division of History of Science, Technology and Environment
Last changed: Mar 15, 2019