Sverker Sörlin utsedd till ny ledamot av Riksdagens Jubileumsfonds styrelse

Published Feb 12, 2020

Riksdagen har beslutat att utse Sverker Sörlin till ledamot av Riksdagens Jubileumsfonds styrelse för perioden 5 oktober 2020 till 31 oktober 2022. RJ är vid sidan av Vetenskapsrådet landets största finansiär av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Läs beslutet här!

Page responsible:history@abe.kth.se
Belongs to: Division of History of Science, Technology and Environment
Last changed: Feb 12, 2020