Skip to main content

Hållbar och etisk anpassning till stigande havsnivåer (SEA-RIMS)

Forskningsprojektet Sea-rims handlar om etiska aspekter på hur samhället hanterar stigande havsnivåer.

Projektnamn: Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige.
Projektledare: Per Wikman-Svahn  
Deltagande universitet/företag/organisationer: KTH, Statens Geotekniska Institut tillsammans med Länsstyrelserna i Halland och Skåne, Stiftelsen Hallands länsmuseer, kommunerna i Båstad, Halmstad, Laholm, Mörbylånga, Trelleborg och Ystad samt Council of the Baltic Sea States och White Arkitekter AB.
Projektperiod: 2015–2021
Finansiering: Formas

Kontakt:

Page responsible:filosofi@abe.kth.se
Belongs to: Division of Philosophy
Last changed: Jun 13, 2021