Hållbar och etisk anpassning till stigande havsnivåer (SEA-RIMS)

Forskningsprojektet Sea-rims handlar om etiska aspekter på hur samhället hanterar stigande havsnivåer. Projektet är ett samarbete mellan KTH, Statens Geotekniska Institut tillsammans med Länsstyrelserna i Halland och Skåne, Stiftelsen Hallands länsmuseer, kommunerna i Båstad, Halmstad, Laholm, Mörbylånga, Trelleborg och Ystad samt Council of the Baltic Sea States och White Arkitekter AB.

Page responsible:Betty Jurdell
Belongs to: Division of Philosophy
Last changed: Nov 16, 2017