VIC-studion, Lindstedtsvägen 5

Lablokal

Lindstedtsvägen 5, D-huset, huvudbyggnaden, våningsplan 4, KTH Campus
Handikappsingång: Lindstedtsvägen 9
Rumsnr: 4450 Populärnamn: VIC-studion

Övrigt