From:                                         Katarina Jonsson Berglund

Sent:                                           den 12 juni 2014 16:17

To:                                               ulf.walther@regeringskansliet.se

Cc:                                               Anders Lundgren; registrator@kth.se

Subject:                                     Delning av förordning

Attachments:                          V-2014-0505 Delning av förordning 1993.1153.pdf

 

Importance:                            High

 

Follow Up Flag:                      Följ upp

Flag Status:                              Flagged

 

KTH har ingen synpunkt på den delade förordningen.

 

Mvh

Katarina Jonson Berglund

 

Kth Logo

 

Katarina Jonson Berglund

Avd chef

KTH

Universitetsförvaltningen

Avdelningen för utbildningsadministration

Brinellvägen 8, 100 44 Stockholm

Tfn: 08-790 70 99

katjon@kth.se, www.kth.se