Skip to main content

Digital Futures: forskning för ett hållbart samhälle genom digital transformation

Samhället förändras ständigt och digital teknik förändrar snabbt vårt sätt att leva, arbeta och kommunicera. Det innebär en rad möjligheter att ta itu med samhällsutmaningar på nya och effektivare sätt. Digital Futures är ett tvärvetenskapligt forskningscenter som kommer att utnyttja dessa möjligheter för att skapa ett hållbart samhälle genom digital transformation.


Profile picture of Anna Kiefer

Portfolio