Hoppa till huvudinnehållet

Anna Blendow

Profilbild av Anna Blendow

Om mig

Skola: Industriell teknik och management (ITM)
Avdelning och enhet: Deans office, personalstaben
________________________________________________________

Jag är HR-ansvarig och gruppchef för skolans personalstab.

Personalstaben är centraliserad till Deans Office vid skolan. Staben är en servicefunktion gentemot skolans anställda och ledning. I uppdraget ingår att säkerställa att ITM följer KTH:s regelverk och riktlinjer samt de lagar och förordningar som är kopplade till arbetsrätt och personalfrågor.

Utifrån ITM-skolans utvecklingsplan och verksamhetsmål arbetar staben med strategiska personalfrågor såsom arbetsmiljö, rekryteringar, handläggning av lärartillsättningar, etc.

Vi arbetar också med frågor som rör övertalighet, konflikthantering, svåra samtal och rehabilitering. Varje månad har vi samverkansmöte med de fackliga representanterna. Två gånger om året erbjuder vi skolans chefer en utbildning med syfte att ge kunskaper om vad som förväntas av en chef ur ett HR-perspektiv. Detta för att chefen ska kunna leda arbetet i sin verksamhet på ett sätt som gynnar ett gott arbetsklimat. Vi jobbar också med att förmedla insikten att stöd finns - att det skall vara naturligt att fråga skolans HR-avdelning om allt rörande arbetsrättslagstiftning, arbetsmiljö, rekryteringar, mångfald, rehabilitering, medarbetarsamtal, etc.

Kontakta mig om du har frågor rörande personalärenden, anställningsärenden, arbetsmiljöfrågor, lönerevision, jämställdhetsfrågor, eller annat knutet till HR!