Hoppa till huvudinnehållet

Carl Wersäll

Profilbild av Carl Wersäll

Forskare

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 23

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag arbetar som forskare på Avdelningen för Jord- och Bergmekanik. Mina forskningsintressen innefattar främst jordpackning, markvibrationer, dynamiska och cykliska jordegenskaper och bankuppbyggnad för väg och järnväg.

Jag undervisar i kurser i geoteknik på bachelor- och masternivå och är ledamot i SGF:s markvibrationskommitté, ISSMGE TC202 "Transportation Geotechnics", ISSMGE TC203 "Earthquake Geotechnical Engineering and Associated Problems" och International Society for Intelligent Construction (ISIC).


Kurser

Examensarbete inom jord- och bergmekanik, avancerad nivå (AF263X), lärare | Kurswebb

Geoteknik med grundläggning (AF1601), lärare | Kurswebb

Grundläggningsteknik och geokonstruktioner (AF2609), kursansvarig, lärare | Kurswebb


Profilbild av Carl Wersäll

Publikationer

Publikationslista