Hoppa till huvudinnehållet

Elin Mellqvist

Profilbild av Elin Mellqvist

HANDLÄGGARE

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 8, PLAN 6

Om mig

Handläggare på ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet. Jag är sekreterare i KTH:s fakultetsråd, etikutskott och KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed och arbetar med frågor kopplade till dessa organ. Jag är ledamot i KTH:s stipendieråd och ledningskansliets representant i GVS JML-grupp.

Profilbild av Elin Mellqvist