Hoppa till huvudinnehållet

Erik Almlöf

Profilbild av Erik Almlöf

Doktorand

Detaljer

Adress
Drottning Kristinas Väg 40

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Min forskning rör samhällseffekter av självkörande fordon, speciellt avseende kollektivtrafik, där jag försöker förstå trafikområdets utveckling och hur vi kan arbeta proaktivt mot hållbarhetsmålen. I min första studie har jag undersökt vilka effekter självkörande teknik kan få på transportsystemet i Stockholm, med speciellt fokus på kollektivtrafiken. I studien undersöktes både utvecklingen för biltrafiken men även möjligheterna som självkörande teknik ger för kollektivtrafiken och tittade på förändringar i färdmedelsval (överflyttning mellan t ex cykel och kollektivtrafik) och förändringar i utsläpp. Den andra studien jag gjorde undersökte olika scenarier för självkörande busstrafik och vilka för- och nackdelar det kan innebära. Därutöver har jag även genomfört en studie där vi undersökte vilka människor som slutade resa kollektivt på grund av pandemin.

Jag har en civilingenjörsexamen från Uppsala universitet där jag läste det tvärvetenskapliga programmet System i teknik och samhälle. Innan doktorandstudierna arbetade jag sex år på Nobina som trafikplanerare/marknadsanalytiker och därefter två år på Trafikförvaltningen i Region Stockholm (mer känt som SL) som trafikanalytiker. Jag är parallellt med doktorandstudierna även fortsatt anställd på Trafikförvaltningen och försöker lägga mycket energi på att utöka samarbetet och att förmedla forskningsresultat till praktik.

Det som drev mig till att doktorera på ITRL var att jag kände en stor nyfikenhet kring vilken framtid transportsystemet är på väg mot och ITRL:s fokus på tvärvetenskaplighet och samarbeten mellan industi, akademin och offentlig sektor passade mig väl.

Jag använder trafikmodeller (exempelvis Sampers) som primärt verktyg för min forskning men även intervjustudier och så kallade "mixed methods" som passar mitt tvärvetenskapliga intresse.

Profilbild av Erik Almlöf

Portfolio