Hoppa till huvudinnehållet

Erik Almlöf

Profilbild av Erik Almlöf

Doktorand

Detaljer

Adress
Drottning Kristinas Väg 40

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Min forskning rör samhällseffekter av självkörande fordon,  där jag försöker förstå trafikområdets utveckling och hur vi kan arbeta proaktivt mot hållbarhetsmålen. I den första studien undersöktes vilka effekter självkörande teknik kan få på transportsystemet i Stockholm, både utvecklingen för biltrafiken men även möjligheterna som självkörande teknik ger för kollektivtrafiken. Jag undersökte förändringar i färdmedelsval (överflyttning mellan t ex cykel och kollektivtrafik) och förändringar i utsläpp. Den andra studien var en översiktsstudie om vilka forskningsramverk som finns för att förstå samhällseffekter av självkörande teknik, samt även en samhällsekonomisk beräkning av en ny busslinje med självkörande teknik. De två studierna kulminerade i min licentiatavhandling, som visade på hur Sampers, Sveriges stora transportmodell, kan anpassas för att ta hänsyn till självkörande teknik.

Därutöver har jag även genomfört en studie där vi undersökte vilka människor som slutade resa kollektivt på grund av pandemin.

Jag har en civilingenjörsexamen från Uppsala universitet där jag läste det tvärvetenskapliga programmet System i teknik och samhälle. Innan doktorandstudierna arbetade jag sex år på Nobina som trafikplanerare/marknadsanalytiker och därefter två år på Trafikförvaltningen i Region Stockholm (mer känt som SL) som trafikanalytiker. Jag är parallellt med doktorandstudierna även fortsatt anställd på Trafikförvaltningen och försöker lägga mycket energi på att utöka samarbetet och att förmedla forskningsresultat till praktik.

Det som drev mig till att doktorera på ITRL var att jag kände en stor nyfikenhet kring vilken framtid transportsystemet är på väg mot och ITRL:s fokus på tvärvetenskaplighet och samarbeten mellan industi, akademin och offentlig sektor passade mig väl.

Jag använder trafikmodeller (exempelvis Sampers) som, likväl som kvalitativa metoder för min forskning, vilket passar mitt tvärvetenskapliga intresse.

Profilbild av Erik Almlöf

Portfolio