Skip to main content

Gunnar Heinemann

Profile picture of Gunnar Heinemann

About me

Arbetar som projektledare systemstöd på kommunikationsavdelningen. Har ansvar för Microsoft Dynamics 365 som används av Alumni, Närningslivssamverkan och DO.

Är verksamhetesutvecklare med inriktning på IT. 

Profile picture of Gunnar Heinemann