Hoppa till huvudinnehållet

Hedvig Aminoff

Profilbild av Hedvig Aminoff

Om mig

Magisterexamen i Kognitionsvetenskap, inriktning Beteende i komplexa system/MTO.

Kunskaper inom användarcentrerad systemutveckling, Människa-Teknik-Organisation (MTO) och användbarhet. Yrkeserfarenhet som interaktionsdesigner, under samtliga faser av livscykeln i utvecklingsprocessen: behovsanalys, konceptutveckling, prototyper,  utvärdering, processdefinition och dokumentation.

Särskilt intresse av att arbeta för att säkerställa användbarhet och MTO-behov i utvecklingssammanhang i sjukvården, genom  strukturerade metoder för identifiering av användarbehov, och hur dessa omsättas i kravspecifikation, design och utvärdering.

Erfarenhet av leda och utföra användbarhetsaktiviteter samt att arbeta i tvärprofessionella team, ifrån verksamhetsledning och klinisk personal, till tekniker och systemutvecklare.

Profilbild av Hedvig Aminoff