Hoppa till huvudinnehållet

Henry Hammarström

Profilbild av Henry Hammarström

Om mig

Henry Persson (MSc Kemiteknik, KTH) utför sedan år 2015 doktorandstudier inom termokemisk omvandling med fokus på biomassa. Forskningsstudier kretsar huvudsaklingen kring förbehandling av biomassa, pyrolys vid olika processförhållanden, katalytisk upgradering av pyrolysprodukter, kemisk analys av pyrolytisk vätska, processutveckling etc. Förutom forskning ägnar sig Henry åt  handledning av masterstudenter (examensarbeten samt kursprojekt), samt presenterar forskning och experimentella resultat vid konferenser.

Biomassamaterial som studeras är bland annat sågspån, träflis, kärnor, samt GROT.

Senaste konferenspresentationer:

- Tcbiomassplus2019, Chicago, USA, Oktober 2019
- European Biomass Conference and Expo, Lissabon, Maj 2019
- Pyro2018, Kyoto, Japan, Juni 2018
- ECO-BIO 2018, Dublin, Irland, Mars 2018
- European Biomass Conference and Expo, Stockholm, Juni 2017
- Biofuels and Bioenergy, Dubai, Förenade Arabemiraten, April 2017
- Avfall i Nytt Fokus, Malmö 2017

Utmärkelser:
- Stipendium från Såg I Syd, 2017