Hoppa till huvudinnehållet

Karin Winter

Profilbild av Karin Winter

Om mig

Doktorand vid Urbana och regionala studier 

Karin forskar om sociala perspektiv i planering med fokus på transportplanering. Hon har i sin avhandling studerat hur dominerande planeringstänkande på Trafikverket reducerar möjligheterna att förhålla sig till sociala och politiska frågeställningar. Hon har även undersökt hur begreppet "sociala nyttor" tolkades i Sverigeförhandlingen om investeringar i höghastighetsjärnväg samt gjort en studie av hur pendlare i Öresundsregionen påverkades i sin vardag och relationer av att förbindelsen över Öresund förändrades till följd av gränskontroller. 

Forskningsansatsen är samhällsvetenskapligt orienterad mot kritiska transportstudier, diskursanalys och planeringsteori. 

Karin är anställd som sakkunnig vid Trafikverket och arbetar med fokus på frågor om social hållbarhet. Hon har lång erfarenhet av samhällsplanering i olika former såväl PBL-planering som transportplanering och regional planering. 


Profilbild av Karin Winter