Hoppa till huvudinnehållet

Lennart Rolandsson

Profilbild av Lennart Rolandsson

Om mig

Jag är intresserad av lärarperspektiv på datateknik/informationsteknik och spänningen som uppstår mellan skolsystemets intentioner och utfallet i klassrummet. I min forskning ombegriper jag ett historiskt perspektiv såväl som ett nutidsperspektiv. Jag antar också gärna ett kritiskt förhållningssätt vad gäller skolans möjligheter att utbilda/allmänbilda inom datateknik/informationsteknik.

För närvarande är jag engagerad i ett projekt där vi undersöker på vilket sätt praktisk- och teoretisk kunskap samverkar för lärande av begrepp inom datavetenskapen. Ett av mina ansvarsområden är kontakten med lärare inom nätverket, Swedish Informatics Teachers' Network (SITSNET) - http://www.sitsnet.se.

Är även engagerad i Bebras - en tävlingsverksamhet för problemlösning - www.bebras.se. Tävlingen vänder sig till grundskolan såväl som till gymnasiet. Syftet med tävlingen som utspelar sig i november är att skapa intresse om datavetenskap och informationsteknik. Tävlingen kräver dock ingen speciell programvara eller förkunskaper i datavetenskap.