Hoppa till huvudinnehållet

Publikationer av Mikael Hallgren

Refereegranskade

Artiklar

[1]
J. Magnusson, M. Hallgren och A. Ansell, "Shear in concrete structures subjected to dynamic loads," Structural Concrete, vol. 15, no. 1, s. 55-65, 2014.
[2]
J. Magnusson, M. Hallgren och A. Ansell, "Air-blast-loaded, high-strength concrete beams. Part I : Experimental investigation," Magazine of Concrete Research, vol. 62, no. 2, s. 127-136, 2010.
[3]
J. Magnusson och M. Hallgren, "High strength concrete beams subjected to shock waves from air blast," Proceedings of the 6th International Symposium on Utilization of high strength/high Performance Concrete, s. 355-368, 2002.
[4]
M. Hallgren och M. Bjerke, "Non-linear finite element analyses of punching shear failure of column footings," Cement & Concrete Composites, vol. 24, no. 6, s. 491-496, 2002.
[5]
M. Hallgren, K. O. Kjellsen och O. H. Wallevik, "Fracture mechanical properties of high-performance concrete - Influence of silica fume," Materials and Structures, vol. 33, no. nov, s. 552-558, 2000.
[6]
M. Hallgren och G. Kaklauskas, "Curvature Analysis of Experimental High Strength Concrete Beams," Statyba Civil Engineering, vol. V, no. 6, s. 357-363, 1999.
[7]
M. Hallgren, K. O. Kjellsen och O. H. Wallevik, "On the Compressive Strength Development of High-Performance Concrete and Paste – Effect of Silica Fume," Materials and Structures, vol. 32, no. jan-feb, s. 63-69, 1999.
[8]
M. Hallgren, S. Kinnunen och B. Nylander, "Punching Shear Tests of Column Footings," Nordic Concrete Research, no. 21, s. 1-22, 1998.
[9]
M. Hallgren och S. Kinnunen, "Punching Shear Tests on Circular High Strength Concrete Slabs without Shear Reinforcement," Nordic Concrete Research, no. 10, s. 37-47, 1991.

Konferensbidrag

[10]
S. Ahmed et al., "Post-Tensioned Stress Ribbon Systems in Long Span Roofs," i 20th Congress of IABSE, New York City 2019 : The Evolving Metropolis - Report2019, 2019, s. 534-540.
[11]
M. Hallgren, I. Eriksson och N. Karlsson, "Numerical simulations of a concrete bridge deck loaded to shear failure," i High Tech Concrete : Where Technology and Engineering Meet - Proceedings of the 2017 fib Symposium, 2017, s. 1898-1906.
[12]
F. King et al., "Tubed mega frame structural systems for tall buildings," i IABSE Congress Stockholm, 2016 : Challenges in Design and Construction of an Innovative and Sustainable Built Environment, 2016, s. 2742-2749.
[13]
M. Hallgren et al., "The tubed mega frame - An innovative structural system for tall buildings," i Concrete - Innovation and Design : fib Symposium Proceedings, 2015, s. 473-474.
[14]
M. Hallgren, "Sustainable design of concrete slabs supported by steel edge and corner columns," i fib Symp.: Concr. Struct. Sustainable Community - Proc., 2012, s. 121-124.
[15]
M. Hallgren, "Punching Shear on Steel Egde Columns," i Nordic Concrete Research : Research Projects 2011, 2011, s. 183-186.
[16]
M. Hallgren, "Evaluation of Punching Shear Strength of Slabs with Shear reinforcementAccording to Eurocode 2 (EN 1992-1-1)," i Codes in Structural Engineering : Developments and Needs for International Practice, 2010, s. 927-934.
[17]
M. Hallgren och U. Nilsson, "Non-Linear Analyses and Optimized Strengthening of Slussen," i Concrete: 21st Centruary Superhero : Building a Susatinable Future, 2009.
[18]
J. Magnusson och M. Hallgren, "Reinforced high strength concrete beams subjected to air blast loading," i STRUCTURES UNDER SHOCK AND IMPACT VIII, 2004, s. 53-62.

Icke refereegranskade

Artiklar

[19]
M. Hallgren, "Genomstansning av betongbjälklag på slanka kantpelare av stål," Bygg och Teknik, no. 7/18, s. 50-53, 2018.
[21]
M. Hallgren och U. Nilsson, "Slussen : Analys och förstärkning i väntan på beslut," Väg och Vattenbyggaren, no. 3, s. 8-12, 2007.

Konferensbidrag

[22]
M. Hallgren, "Analyses of minimum reinforcement for crack control," i Nordic Concrete Research, 2014, s. 339-342.
[23]
M. Hallgren, "On the minimum reinforcement for crack control according to EC2," i Design of Concrete Structures Using Eurocodes, 2012.

Avhandlingar

[24]
M. Hallgren, "Punching Shear Capacity of Reinforced High Strength Concrete Slabs," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Byggvetenskap, TRITA-BKN, Bulletin 23, 1996.
[25]
M. Hallgren, "Flexural and Shear Capacity of Reinforced High Strength Concrete Beams without Stirrups," Licentiatavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Trita-BKN. Bulletin, 1994:9, 1994.

Rapporter

[27]
A. Ansell et al., "Concrete Structures," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-BKN Report, 143, 2012.
[28]
J. Magnusson och M. Hallgren, "High performance concrete beams subjected to shock waves from air blast, part 2," Tumba : Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI rapport, FOI-R--1116--SE, 2003.
[29]
J. Magnusson och M. Hallgren, "High Performance Concrete Beams Subjekted to Shock Waves from Air Blast," Tumba : Försvarets Forskningsanstalt, FOA rapport, FOA-R--01586-311--SE, 2000.
[30]
M. Hallgren och P. Balazs, "Armerade balkar av höghållfast betong belastade med luftstötvåg," Tumba : Försvarets Forskningsanstalt, Foa rapport, FOA-R--99-00983-311--SE, 1999.
[31]
P. Balazs och M. Hallgren, "Brotmekanisk provning av Ballistocrete-, Densit-, och Finpartikelbetongbalkar med impulslast och statisk last," Tumba : Försvarets Forskningsanstalt, FOA rapport, FOA-R--97-00640-311--SE, 1997.
[32]
P. Balazs och M. Hallgren, "Balkar av höghållfast betong belastade med impulslast : Brottmekanisk provning av RILEM-balkar," Stockholm : Försvarets Forskningsanstalt, FOA rapport, FOA-R--96-00252-6.0-SE, 1996.
Senaste synkning med DiVA:
2021-09-25 01:03:55