Hoppa till huvudinnehållet

Per-Anders Östling

Profilbild av Per-Anders Östling

UTREDARE

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 8, PLAN 6

Om mig

Specialist på ranking- och benchmarkingfrågor där jag besitter en rådgivande funktion gentemot högsta ledningen. Arbetet omfattar strategiska frågor, kvalitetsfrågor,  publiceringsfrågor, utvärderingar, uppföljningar samt att ta fram förslag till åtgärder som syftar till att KTH också i framtiden skall räknas till världens främsta universitet. Innehar ansvaret för KTH:s övergripande riskanalys. Är KTH:s representant i CLUSTER nätverket för arbetsgruppen University managment och har deltagit i flera internationella samarbeten.

Under min tid på KTH har jag bland annat varit projektledare för projektet KTH:s publiceringskultur som syftade till att kartlägga och analysera KTH:s publicering med högre citering som mål samt tagit fram och implementerat KTH:s årliga bibliometriska uppföljning (ÅBU). Åtgärden avser att stärka forskningens genomslag och synlighet. Mellan 2010 och 2015 var jag ansvarig för KTH:s alumn-, doktorand- och studentuppföljningar. Jag har också varit involverad i arbetet med att ta fram indikatorer till KTH:s utvecklingsplan och som resursfördelning. Vid sidan av detta har jag genomfört en rad undersökningar som syftat till att identifiera lärosätets styrkor och svagheter liksom en studie av KTH:s internationella rykte bland akademiker och internationella arbetsgivare. Jag har också sett över möjligheten att inkorporera forskningsinstitut i KTH samt genomfört en rad utredningar exempelvis studenters och alumners etablering på arbetsmarknaden och internationella studenters syn på KTH:s utbildning.

 

 


Profilbild av Per-Anders Östling