Susanne Carlsson

UTB ADMIN

E-mail
suscar@kth.se
Telephone
087907241
Link
www.kth.se/profile/suscar/
Susanne Carlsson https://www.kth.se/social/upload/4f2117aff276545d2d000011/profilbild_200.jpg Kungliga Tekniska högskolan

About me

Jobbar för närvarande 50% med utbildningsadministration på utbildningskansliet vid ECE-skolan. Jag samordnar VFU-platserna för studenterna på Civilingenjör- och lärarprogrammet och Ämneslärarutbildning åk 7-9. (VFU=verksamhetsförlagd utbildning). Läsåret 13/14 är jag tjänstledig 50% och studerar friskvård.

u1ccu65y
Feedback New