Utveckla ditt företag med unga talanger

KTH:s 12 000 studenter utgör en unik kunskapsbas som ditt företag kan ta del av genom exempelvis exjobb och projektuppgifter, på arbetsmarknadsdagar och event eller genom våra mentorprogram. I samarbete med Tekniska högskolans studentkår kan vi också erbjuda många olika sätt att nå ut till studenter och marknadsföra er som framtida arbetsgivare

Rekrytera alumner

Annonsering av fasta tjänster för studenter och alumner kan i mån av plats göras i Alumnis LinkedIn-grupp.

Synlighet på KTH

Att synas på KTH är en bra möjlighet att marknadsföra företag för engagerade och drivna studenter. Tekniska Högskolans Studentkår, THS har många upparbetade kanaler och aktiviteter som hjälper företag att komma ut till rätt målgrupp så som lunchföreläsningar, kvällsevent, monterplatser, och återkommande aktiviteter som den årliga arbetsmarknadsdagen Armada i november.

Läs mer på THS hemsida

Examensarbeten

Genom att arbeta tillsammans med studenter som gör sina examensarbeten får ditt företag möjlighet till ny värdefull kunskap. Examensarbeten är ofta inkörsporten till en längre relation med KTH, men också ett effektivt sätt att rekrytera högutbildade medarbetare.
Läs mer i KTH Exjobbportal

Projektuppdrag och utmaningar

Projektuppdrag, olika former av utmaningar och case är enkla samarbetsformer och ofta ett bra första steg mot långsiktiga samarbeten med kth. Uppdragen utförs av studenter, enskilt eller i grupp, under en eller ett par veckors tid. Grunden är utmaningsdrivna problemformuleringar där de praktiska inslagen är viktigare än själva rapporten. Arbetet kan leda vidare till ett examensarbete och i förlängningen en rekrytering.

Tekniska Högskolans Studentkonsulter

Tekniska Högskolans Studentkonsulter (THSK) är ett dotterbolag till studentkåren som erbjuder kvalificerade konsulttjänster utförda av drivna studenter med teknisk kompetens från KTH. Kontakta THSK om ni är intresserade av att genomföra förändrings- och utvecklingsprojekt med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Läs mer

Mentorprogram

Har du ett par års arbetslivserfarenhet, vill dela med dig av dina erfarenheter och stödja en students personliga utveckling?
Genom att delta i KTH:s mentorprogram får du chansen att dela med dig av dina kunskaper till en student samtidigt som du själv får nya perspektiv och ett utökat nätverk. Våra mentorprogram pågår mellan 6–12 månader och du träffar din adept ungefär 2 timmar i månaden. Mentorprogram finns både för svenska och internationella studenter.

Värd för studiebesök

Studiebesök är ett utmärkt tillfälle för företag och organisationer att visa upp sin verksamhet och marknadsföra sig mot potentiella, framtida medarbetare. För våra studenter är det ett uppskattat tillfälle att knyta värdefulla kontakter inom den bransch de utbildar sig.

Gästföreläsare och inspiratör

Som gästföreläsare vid något av KTH:s grundutbildningsprogam, karriärevent eller seminarier stärker du kopplingen mellan utbildningen och näringslivet. Du kommer in som expert från näringslivet för att föreläsa om ett specifikt ämnesområde.

 

Kontakt

naringslivssamverkan@kth.se

Till sidans topp