Till innehåll på sidan

Avslutande konferens

9 november 2015

KTH bjöd in svenska lärosäten, institut, organisationer och berörda departement till en slutkonferens för att ta del av KLOSS i sin helhet.

Bland talarna fanns Margareta Norell Bergendahl, vicerektor för samverkan på KTH, Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova och Betty Malmberg, riksdagsledamot, utbildningsutskottet.

Mer om KLOSS avslutande konferens.

Material från dagen

Här kan du ta del av presentationerna som hölls under slutkonferensen.

KLOSS slutkonferens 9 november 2015 (pdf 2,4 MB)

Introduktion

Margareta Norell Bergendahl, Vice rektor samverkan KTH, inleder konferensen.

Delprojekt 1A - filmen publiceras inom kort

Delprojekt 1A

Samverkans roll i lärosätenas interna resursfördelning presenteras av delprojektledare Anna-Carin Ramsten, Linköpings universitet.

Delprojekt 1B

Meritvärde av samverkan presenteras av Cecilia Bjursell, Jönköping University och Peter Dobers, Mälardalens högskola.

Delprojekt 1C

Villkor och former för personrörlighet mellan akademi och omvärld presenteras av Sara Brännström, Sveriges lantbruksuniversitet.

Reflektion - stråk 1

Reflektion av delprojekt 1A, 1B och 1C. Leds av Andreas Feldmann, Kungliga Tekniska högskolan.

Delprojekt 2A

Mötesformer – aktiviteter för att initiera hållbara samarbeten presenteras av delprojektledare Lars-Eric Larsson, Uppsala universitet.

Delprojekt 2B

Samverkansplattformar presenteras av delprojektledare Niklas Nordquist, Sveriges lantbruksuniversitet.

Delprojekt 2C

Strategiska partnerskap presenteras av Peter Dobers, Mälardalens högskola.

Reflektion - stråk 2

Reflektion av delprojekt 2A, 2B och 2C. Leds av Andreas Feldmann, Kungliga Tekniska högskolan.

Reflektion - styrgruppen

Vad händer efter KLOSS? Reflektion av styrgruppen.

Reflektion – Vinnova och utbildningsutskottet

Reflektion av Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova och Betty Malmberg, riksdagen, utbildningsutskottet.

Summering och avslutning

Margareta Norell Bergendahl, Vice rektor samverkan KTH, summerar och avslutar konferensen.

Innehållsansvarig:johbla@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2015-11-27