Till innehåll på sidan

Målsättningar och delprojekt

Målsättningen med KLOSS var att skapa kunskap om strategisk samverkan och att samla erfarenheter från olika typer av samverkansaktiviteter. Arbetet har drivits i två huvudinriktningar – att identifiera hinder för samverkan respektive att skapa arenor för samverkan. Sex delprojekt har definierats och genomförts av grupper sammansatta över lärosätesgränserna ledda av utvalda delprojektledare. Resultaten framgår dels i en sammanfattande rapport; KLOSS sammanfattning av rapport 2015, och dels i skrifter författade inom de olika delprojekten.

Målsättning 1: Skapa ett positivt klimat och undanröja hinder för samverkan genom att systematiskt se över villkoren för forskare/lärare

Delprojekt:

Målsättning 2: Upprätta strukturerade relationer mellan (olika delar av) lärosätet och partners

Delprojekt:

Sammanfattande rapport

KLOSS sammanfattning av rapport 2015 (pdf 1,2 MB)

Innehållsansvarig:johbla@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-04-15